20120724

Vinsten åter i fokus, men innehållet?


Vinst har alltid varit ok för Socialdemokrater, men inte avarter som det som uppdagats i Carema med flera bolag. Men sedan så är det inte bara vinst utan olika interna transfereringar som gjort att skattemedel hamnat där vi anser att de inte hör hemma. Men att förbjuda vinsten är det rätt väg att gå?

           Vidar Andersson sätter åter fartdebatten om det är ok med vinst inom den gemensamma välfärden. Jag har svårt för debatten då den skjuter vid sidan av målet. För mig är själva innehållet det viktiga. Att vi kan sörja för att våra äldre får den omsorg som de behöver och gjort sig förtjänta av efter ett långt verksamt liv. Vidare måste skolresultaten för våra unga vara den viktigaste drivkraften inte om ägarna till friskolorna lyfter vinst. Som både Vidar Andersson och fem kommunalråd från Stockholstrakten varit inne på så handlar det om att säkra kvalité och göra upphandlingar som både täcker upp i innehåll som ta tillvara skattekronor.

        Jag har tidigare skrivit om detta både på bloggen och SVT-debatt kring ämnet (Men detta gör inte att jag gillar läget när de stora internationella vårdbolagen för ut stora vinstmedel till skatteparadis. Jag blir där heligt förbannad gentemot dem och anser att de också förlorar själva på det då de inte rosar marknaden som de är så beroende av. Men förbud är inte rätt väg utan vi måste finna den där kloka medelvägen som gör att vi inte tömmer den offentliga kassakistan och inte hämmar de privata initiativ som vi släppt in. Det är här som utmaningen ligger. Att finna formen som utvecklar våra gemensamma välfärdstjänster med många aktörer som har individens utveckling för sina ögon. Att forma upphandling så att andra vinster än de rent ekonomiska kan väga över.
Personligen så har jag gjort en resa från ”Nej-förbuds vänster” till att gilla läget och se hur vi kan ta oss vidare. Måste säga att det inte är en lätt resa men den känns konstruktiv och gör att jag kan finna mig i samhället och se den som medborgarna ser den. För vi kan ta del av de som är överlyckliga över den privata vården som deras anhöriga får. Allt är inte riskkapitalister som väger mormorsblöja…
Så idag är jag mer av en politisk tvivlare och samtidigt ser jag tillbaka på arbetarrörelsens grund där vi gemensamt bildade privata (kooperativa) bolag som skulle ge oss den hjälp vi behövde för vi litade inte på stat och kommun som av borgarna styrdes…

             Känner att vi inte verkar kunna sätta fokus på just välfärdens innehåll utan fastnat vid vinstens vara eller inte vara. En fråga som jag ställer är vad vi menar med vinst? Är det de summor som det personal- eller föräldrakooperativet tar ut för att klara framtida investeringar? Är det summor som aktiebolaget tar ut för att täcka investerarnas investeringar? Är det summor som…

        Debatten kommer säkert fortgå till kongressen 2014 och jag är nu nominerad som ombud. Om jag blir vald vet jag inte men min linje kommer vara väldigt likt den som partiledningen företräder. Att inte gå på förbudslinjen utan peka på alternativ, se till att det offentliga kan vara ett föredöme, säkra kvalitén, se över lagstriftningen gällande LOU så det blir lättare att från kommunen att sätta andra variabler än priset vid upphandling. Att kunna se till att kommuner och landsting ska kunna säkerställa små lokala leverantörer av de tjänster och varor som medborgarna efterfrågar. Vi vet idag att de ofta kan vinna första upphandlingen men inte andra... Jag landar i grunden att vi varit slappa från politikens ida och på det sätter väckt lycksökarna och vidare släppt in dem. Med bättre regler, lagar och tydligare krav så kommer inte pengar kunna föras till solfyllda stränders länder.  

       Tycker att Ylva Johansson är något på spåret när det gäller krav och innehåll då hon igår skrev om skolan och idag en lång postning kring vinster. Med mycket av det hon skriver behövs inga förbud utan det kommer gallras med naturlighet. För de krav som hon lyfter inte föränligt med maximerade vinster. Så åter så landar vi               Bloggat på ämnet: Ylva Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Staffan Lindström och från den blåe kanten Thomas Böhlmark.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om