20120829

Forskarsamhället finns det med på regeringens agenda?

Vi kan idag läsa företrädare som skriver på DN debatt kring vikten att rädda forskningen i Södertälje nu när Astra Zenica lämnar. I början på veckan så träffade jag representanter för regionen i väst och det fanns ens samstämmighet kring vikte av denna typ av arbeten för Sverige och de enskilda regionerna. Har tidigare skrivt om innovationssamhället, men utan spetsen som forskningen står för så faller det neråt också.

Det blir allra tydligare från näringslivet och akademin vilken väg som Sverige ska gå. Låga villkor och löner är inte linjen som de pekar på. Enkelt så är det att vi aldrig kan konkurrera med villkoren då det alltid kommer finnas marknader, länder som kan lägga sig en bra bit under oss. Det är i andra änden som vi ska mäta oss. Locka de främsta snillena, kunna erbjuda de bästa innovativa miljöerna, bjuda till forskarmiljöer och stimulerande möten mellan offentliga, akademi på näringslivet. Men vägen tidigt går via beslut, prioriteringar och styrda satsningar. Det är politikens bord och då främst regeringen med vad som de lägger in i budgeten.

Jag kan på denna punkt finna en oro. Billigare käk gör ingen räkmacka för näringslivet, gör inga nya arbetstillfällen som står sig i den internationella konkurrensen. Debattörerna pekar idag på en start som måste komma snabbt innan dränaget blir oåterkalligt. Tre tydliga punkter:

1. Regeringen måste avsätta erforderlig bryggfinansiering i budgeten. Institutet för toxikologis verksamhet kommer att sträcka sig över flera departementsområden som dessutom styrs av olika partier inom alliansen. Den möjlighet som Institutet innebär får inte falla mellan stolarna i regeringens interna kattrakande kring budgeten – där alla stöder institutet och verksamhetsidén men alla vill skicka notan till någon annan.
2. Astra Zeneca bör överlåta utrustning och lokaler till förmånliga ekonomiska villkor. Genom att etablera ett institut för toxikologi stärks svensk miljö för Life Science, där också Astra Zenecas forskningsanläggning i Mölndal är en viktig komponent, långsiktigt. Astra Zeneca bör bidra med förmånliga villkor för utrustning och lokaler för att därmed säkerställa etableringen av institutet.
3. Akademin bör samarbeta nationellt kring Institutet för toxikologi. Inom universiteten finns i dag olika ”öar” inom delar av toxikologin. Genom en samling kring institutet för toxikologi där organisation och geografisk placering får underordnad betydelse skulle svensk toxikologi få ett centrum från vilket olika typer av samarbeten kunde växa fram. Genom kopplingar till SciLifeLab skulle värdekedjan från upptäckt till produkt stärkas.
Om ett par veckor närmare sagt den 20 september presenterar regeringen budgeten och något måste finnas med. Detär avgörande för framtiden. Inga mer räckmackor på överskådlig tid. Helheten i kunskapsnationen måste börja byggas.

Media: Ab ledare.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby