20120826

Löfven se den tomma lägenheten


Idag talar Stefan Löfven till folket. Frågan är vilket folk han adresserar när han kliver upp på scenen i Vasaparken. Jag vet att på andra sidan Vasaparken står en lägenhet tom som mycket väl är adressen in i framtiden. Kommer den lägenhetens gamla ägare spela en roll?

        På Dalagatan mitt emot Vasaparken bodde Astrid Lindgren. Lägenheten står kvar och när man sitter i hennes soffa känns det som ägarinnan bara är ute för att köpa en tidning. 35 mil därifrån besöker en grupp från Uganda parken som bär hennes namn. En park där hennes sagor blir verklighet och fångar ett gäng kommunpolitiker från Uganda som inte kan ett ord Svenska. Över 450 000 besöker årligen Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Under högsäsong så är det mellan 10-12000 besökare dagligen. I Vimmerby tätort är det ca 8000 boende…

         Stefan Löfven kommer tala om jobben i sitt tal. Han kommer kritisera momssänkningen. Det är bra, men när det gäller jobben vilka kommer han att adressera? Är det de tunga IF Metallränderna som inte går att tvätta ur? Tillverkningsindustrin är viktig men kommer inte i framtiden vara den hook som vi kommer hänga upp ekonomin på. De kreativa näringarna och innovationssamhället måste vara det som ska leda samhället. Där finns industrin, men också många andra näringar. I Vimmerby säger den tunga industrin att de kommer producera mera men inte öka med personal motsvarande eller till och med minska personal. Allt i den internationella konkurrensens namn

         Gänget från Mukono, Uganda tycker våra vägar är fantastiska och tågen går så snabbt. Det är en upplevelse för dem att färdas i Sverige. Men gör det att vi är nöjda med vägarna och hastigheten på tågen? Sverige kan inte stanna upp utan behöver kontinuerligt utvecklas och nya sträckningar planläggas. En blå tunnelbana kan då inte vara nationens fokus. En mer övergripande plan som bygger samman landet och ser på de ekonomiska behoven för att klara tillväxten. Det finns godstrafik som ska ta sig över landet från norr till söder och från hamn till hamn.

          I Mukono slåss de hårt för att alla unga ska komma till skolan. Engelskan är given och många går vidare till högre studier. De är något efter oss idag men snart så producerar de ingenjörer som kommer verka på den Afrikanska marknaden som i mina ögon kommer om ett antal år bli den världsledande. Många ser det inte utan för dem blir Afrika den mörka, fattiga delen av världen. Kina ser förändringen och finns på plats. Vår internationella närvaro måste öka. Vi måste åter bli bra på att syna framtiden.  Forskning, innovation måste vara högt på agendan i utbildningspolitiken. Det är endast med att ligga i framkant där som vi kan möta den internationella konkurrensen. Afrika har råvarorna, arbetskraften och inom snar framtid också kunskapen…

        Nu kanske talet är skrivet men när Stefan Löfven står i Vasaparken kan han skicka en blick mot den tomma lägenheten på Dalagatan. Där inne vid en skrivmaskin satt en kvinna som såg framtiden och skrev för barnen. Om hon levat idag så hade hon varit ledande för utvecklingen. För i hennes böcker finner vi världen, värderingar och företagsamhet. Hennes böcker pekade på hur samhället såg ut men gav också inblick i hur det kunde vara.  Hennes arv kan vi använda till något klokt. Stefan Löfven kan ta avstamp i dagens tal.

Media: Ab, Ab2, DN, GP, GP2SvD, SvD2, SvDSVT,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby