20120803

Ideologisk förblindade skymmer sikten


Idag är DN och Håkan Boström något på spåret när han skriver om den ideella sektorn.  Likt som arbetarrörelsen började med att skapa företag i den ideella sektorn då kapitalet inte var till ynnest för den arbetande befolkningen så bör vi se vad denna sektor kan göra idag. Åter så handlar det mer om att fokusera på innehåll än vinsten.

         Med rätt innehåll, med rätt kravspecifikation kommer vinst frågan att marginaliseras och endast ett par ideologiskt förblindade att fortfarande slåss mot väderkvarnarna. För socialdemokraterna fram till kongressen behövs en seriös diskussion om vad välfärdstjänsterna ska innehålla och till vilken nivå de ska erbjudas. Att komma vidare från vinsten till att börja prata om humanitära vinster av det som vi erbjuder över skattsedeln. Att låta diskussionen om utförare komma i andra hand. Allt för mycket av debatten har handlat om styrform och allt för lite om själva innehållet. Ska vi styra antalet promenader eller är vi mogna att överlåta det åt den enskilde själv? Är det så att obegränsat antalet promenader ska ingå i den av skatten betalda tjänsten? Vi vet, även om det tar tid, att allt fler får en allt bättre pension då allt fler varit verksamma i arbetslivet. Kan det då vara ok att ta ut en service avgift för tjänster utöver en lägre gräns och vart går då den gränsen? Vidare så finns det en aspekt som handlar om att promenader kan uppskjuta vidare sjukdomar och komplikationer vilket gör att det kan vara samhällsekonomiskt ”lönsamt” med fria promenader. Som ni märker är inte frågorna glasklara. Att i detta läge fokusera på driftform och vinster är lite galet utan allt mer tid bör riktas mot innehållet och kvalitén.

            Om vi gemensamt bestämmer oss för tjänsternas innehåll och mål med dem och sedan sätter en prislapp på det så blir utföraren en fråga av mindre art. Problemet idag är att vi inte vet vad vi vill. Jo, vi plufsar med vackra ord som inte ger en tydlig vägledning åt något håll... Likt alla ska med, men vart? Men för den delen så tror jag inte att tankar saknas. Både våra anställda i kommuner och landsting har mycket erfarenheter som vi måste ta del av samt även andra utförare som idag verkar på detta område. Jag vet att Johan Westerholm inte gillar utredningar och kommissioner men fram till kongressen i mars 2014 bör en grupp som är ihopsatt brett (inte det vanliga standardgänget) formulera en konkret socialdemokratisk politik för våra äldre, med utgångspunkt från var vi är idag. Det innebär att det ska vara en politik som är genomförbar och inte ett luftslott som vi inte kan nå och kommer skapa svekdebatter. Hellre en politik som vi kan stå för och som inte kanske lockar alla väljare. Grunden ska vara innehållet, kvalitén och hur långt det offentliga uppdraget sträcker sig samt finansiering. 

Media: Ab, SvD
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om