20120807

Nu går vi, eller bollen är sparkad

Idag så har jag skickat ett debattartikel till Vimmerby tidning där jag inbjuder Vimmerbyborna att vara delaktiga i vår politiska utveckling. Jag väljer att ta den Centermärkte (Eller är den numera moderat?) lokaltidningen till hjälp och dess insändarsidor för att föra ett samtal kring Socialdemokraternas politik i Vimmerby. 

       Vi kan inte sitta och skriva att vi ska vara det mest öppna och nyfikna partiet och sedan intet göra. Som Johan Westerholm och jag skrev i går i Aftonbladet är sommaren ett lysande tillfälle att testa idéer och föra fram tankar kring den politiska utvecklingen. Johan tog debatten vidare i morse, när han var med i P1 morgon.

       Vi har i Vimmerby under våren både arbetat med en egen organisationsutredning som ska öppna upp partiet och göra så att fler medlemmar kan känna sig delaktiga i arbetet och besluten. Vidare så drog vi också igång ett visionsarbete där vi på ett helt nytt sätt bjuder in kommuninvånarna i arbetet. Öppna möten, aktiva på marknaden och nu går vi ett steg vidare och hoppas på en debatt i lokaltidningen. Så med det så lyfter jag in ett antal frågor som jag vill att Vimmerbyborna ska ge mig svar på.

-Hur ska vi utveckla de arbetstillfällen som finns i kommunen och hur ska vi skapa nya? Vad kan vi som kommun göra och vilken hjälp/stöttning kan vi ge det privata näringslivet som ändå måste vara basen i sysselsättningen. Vidare så måste vi brett ta en diskussion med så många som möjligt hur vi ska arbeta vidare med arvet efter Astrid Lindgren. Ett arv som kan ge oss oanade möjligheter.
 -En annan fråga som vi vill ha hjälp med är hur vi får hela kommunen att leva och utvecklas. Att finna det möjligt att bo och verka i hela kommunen.  Där finns frågan om kommunikationer med också.
 -När det gäller skolan så vill vi alla att våra unga ska lämna den med bra kunskaper som ger dem möjligheter fram i livet. Men hur gör vi i Vimmerby för att lösa detta utifrån det regelverk som finns? Ska byskolorna finnas kvar eller ska vi centralisera dem? När det gäller skolan på landsbygden sätter vi samlingspunkten eller eleven i centrum.
 -Våra gamla ska finna trygghet på ålderns höst och vi ser till att det finns hemtjänst och olika boenden för att de ska finna sin trygghet, men hur mycket ska kommunen bistå med och vad ligger det egna ansvaret?  Vilka typer av boenden behöver våra äldre och vad vill vi själva?
 -Våra vägar och parkers underhåll är ständigt på tapeten och frågan är hur de ska lösas, hur ska vi göra och hur ska vi prioritera mellan alla andra verksamheter som vi också tycker är viktiga.
        Självklart kommer inte allt kunna finnas med i ett program och mycket kanske inte ens passar i ett socialdemokratiskt program, men det gör också att vi kan få en fingervisning på var Vimmerbyborna anser att problemen finns och deras syn på lösningar. Det gör att även om vi inte tar med det så vet vi hur vi ska föra samtalet vidare och hur vår argumentation ska se ut för att förklara frågan utifrån våran position. Jag vill hävda att vi allt för länge har litat på spinndoctors och PR-genier och allt för lite på oss själva och den inneboende kraften en folkrörelse äger. Självfallet ska vi ha bra och kunniga anställda men deras roll borde vara med av en stöttande karaktär än, som jag upplever, styrande.

          Var vi landar lokalt kommer vi kunna se kring oktober-november då vi hoppas kunna presentera ett visionsprogram och handlingsplan för ett Socialdemokratiskt Vimmerby. Många kan tycka att vi borde vänta till valet men vi vill redan nu kunna sätta fokus på våra frågor och inarbeta dem så att de är kända till valet och väljarna lugnt kan ta ställning till vem de ska rösta på.

Media: SvD som spelar på bollen...
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om