20120924

Detta är inget vinstförbud utan vinst!


Affärsplan för Sverige är det nya orden som socialdemokraterna. Jag gissar att i de traditionella lägren inom arbetarrörelsen kan gnys men jag gillar ansatsen. Det finns en tydlighet i vad som är viktigt. Det är jobben och de kommer när det finns ett fungerande näringsliv och det kräver bra förutsättningar. Kompetens är ett nyckelord och det går nu Socialdemokraterna fram med.

             Anslaget handlar om att med kunskap så ska vi ta plats i världen och bli ett attraktivt land att bo och verka i. Att industrin, den traditionella näringen in stora delar av landet förändras är ingen hemlighet om man öppnar ögonen. Vi ser hur allt fler som ställer sig bakom gjuterimaskinen kräver högre utbildning och hur de enkla jobben blir allt färre. Att då möta den utvecklingen med mindre och kortare utbildningar är att backa in i framtiden. Framtiden behöver mötas med mer kunskap och kompetens.

            Förslagen är inte i sig själv nya utan har växt fram den senaste tiden och tar sitt ursprung i Mona Sahlin tal om företagande vidare till Håkan Juholts vision om en kunskapsbaserad ekonomi. Socialdemokraternas ledning har kunnat peka på missmatchen på den svenska arbetsmarknaden. Mona Sahlin signalerade redan i sin bok "Möjligheternas land - min vision för Sverige" problemen som företagen hade med att knyta kompetent arbetskraft till sig. Regeringens svar har varit mindre pengar till gymnasiet, billigare hamburgare och kortare utbildningar utan viktiga teoretiska kunskaper.

           Där kritiken kan uppstå är att partiledningen verkar glömt bort de traditionella verksamheterna som vård, skola, omsorg. Vidare en fråga kring ersättningsnivåer. Visst är det viktiga frågor men jag anser att partiledningen nu gör en rätt prioritering både rent ”vad som måste göras” och vad som är rätt utifrån att locka väljare. Men är säker på att det även kommer finnas delar av detta i motionen som kommer om ett par veckor.

             Det jag gärna vill se mer av är hur vi kan utveckla och ta tillvara det innovativa som sker inom välfärdens olika delar. Vi ser hur sjukvården är en spännande verksamhet som ständigt utvecklas och ligger i framkant. Hur kan vi ta tillvara våra ungas entreprenörskap och innovationskraft i allt från förskola upp till de högre utbildningarna som en röd tråd. Det är inget arbete som ger direktleverans men säkrar utvecklingen för framtiden.

           Men det gör också att dessa mer långsiktiga åtgärder behöver kopplas med korta snabba för att nå effekt på den skyhöga arbetslösheten som vi nu befinner oss i. Men som sagt linjen är rätt och tror även att LO är med på denna väg. Vi väntar nu in resten som om det går i denna affärsplans ansats kan bli en vinst för Sverige… 


Media: DN, SvD, SvD2Exp, Ab,
Bloggat: Thomas Böhlmark och Johan Westerholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby