20120923

Skärpning! Självklart ska Haddile stanna


Söndag i Vimmerby. Svärmor på plats sonen på sitt rum och vi är samlade. Det finns en trygghet i Högbergs residens. Vi vet att vi finns för varandra och det är oss förunnat. Men de finns de som denna söndag har en skakigare tillvaro. Tur att Haddile bara är två år och förhoppningsvis inte är medveten om vad som väntar…

             Ibland så tvivlar jag på mänskligheten. Denna söndag är en sådan. Medan vi har en skön tillvaro, om lite blöt om fötterna, men får skylla mig själv som springer i blött gräs i bara tofflor. Men det är enkelt avhjälpt och så blir jag torr. På samma enkla sätt borde en tjänsteman eller ansvarig politiker se till att Haddile fick det torrt och tryggt.

             Barnkonventionen är ett dokument som är lätt att skriva på och i talarstolar säga att vi ska följa… Men sedan så kommer vardagen och andra paragrafer blir plötsligt så mycket tyngre… För mig så kan inget väga tyngre än ett barns rätt till en trygg barndom. Visst så märker jag av även i kommunpolitiken hur man snärjer sig för att klara sig ur de förpliktelser som följer med FNs deklamation om barnens rätt.

             Så enkelt är det nu bara att lyfta luren och slå en signal till den familj som nu är Haddile familj och säga att det blev en miss och självklart så ska hon stanna. Inte krångla till det med paragrafer och regler utan enkelt bara hänvisa till ” Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.” (Barnkonventionen artikel 3). Märker att det är svårt att finna orden då det hela är så jävla dumt. 

Sedan så erbjuder jag mitt hem om Haddile behöver en tillflyktsort 
från nitiska, dumma svenska myndigheter. 


Media: Exp, Exp2, Ab, Ab2, SvD, DN, DN2, DN3, SVT,
Bloggat: Martin Moberg och  Anne Skanner som jag lånat lite länkar av....

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,