20120920

Sorry Borg, det blir inte bra.


7-8 platser i två år på Vimmerby folkhögskola… Så blev satsningen på folkhögskolorna om man fördelar pengarna rakt av som den generösa Alliansregeringen idag presenterat gällande folkbildningen. Vimmerby folkhögskola hade över 500 sökande och kunde ta emot kring 300. Ger ett perspektiv på dessa 7-8 platser…

               Syftet är oklart och det är lite. Känns som en pennskrivning för att verka handlingskraftig gällande massarbetslösheten. För det är inte en seriös satsning för att höja bildningsnivån i landet. Med så få platser och under en sådan kort tid kan man inte mäta resultat. Det blir ett löjesskimmer över satsningen. Visst är 7-8 platser bättre än noll, eller är det så? För Vimmerbys del ser jag det svårt att kunna göra en ny klass och kunna rekrytera lärare utan det kommer mer bli att man in fler i samma klasser och med det en försämrad kvalité. Med andra ord är det en stor risk att regeringen skjuter över målet… Folkbildningsrådet begärde inför budgetarbetet minst 2000 nya platser och det blev 1000. 

            Sammantaget med budgeten är just detta hattande kring olika områden och den röda, eller var det blåa, tråden är svår att se. Den politiska linjen har ersatts med att stödja partiernas återvalskampanjande och jag kan bara beklaga att de inte träffar där heller. Där krutet läggs så är man tveksam kring resultatet gällande sysselsättning. Färdriktningen må vara mer åt rätt håll än på länge… Men vad blir et av bildningsnivån i Vimmerby?

Media: Ab, Ab2, SvD, SvD2, DN, DN2, SVT, SR, GP, GP2,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby