20120911

Vimmerby igår, idag eller framtiden?


Fortsätter med det mer lokalaVimmerby idag besöks av Landshövdingen och kommunen med, om jag fattat det, moderata kommunalrådet i spetsen gjort programmet. Ett program som tyvärr andas gårdagen till stora delar.

        Jag sedan tidigare påpekat hur tillverkningsindustrins roll som motor i kommunen minskar. Det största företaget Ljunghäll är tydliga med att de inte kommer sluka en massa arbetskraft utan producera mera till mindre eller samma personal. De är inte ensamma om det resonemanget utan så låter det på de flesta större tillverkningsföretag som jag träffat i kommunen och regionen. Vidare så går besöket vidare till Arla som står inför stora investeringar utan att de kommer ge avspegling i massa nya arbetstillfällen (Ska sägas att det är två fantastiskt duktiga företag som utvecklas hela tiden, men inte gällande sysselsättningstillfällen). Exempel på två exportindustrier som är viktiga för den nationella ekonomin men inte för den kommunala (viss påverkan har den självklart). Det gör att kommunen bör rikta sina ljus på andra. För Vimmerbys del är det de nya kreativa näringarna som kommer fånga arbetskraften.

        I dagens besök är det Astrid Lindgrens Värld som står för det kreativa. Ett inte helt oväntat inslag och det är bra men sedan då? I grunden är det ett klassiskt besök som har ett program som bygger på gårdagens styrkor och lägger lite vikt vid morgondagens. Generellt så känns det inte spännande. Ser gärna att man besökt några mindre företag och satt sig in i deras utmaningar och hur de kan växa och göra anställningar. Vad behöver de för stöd av kommun och stat? Utbildningsmässigt, infrastruktur mm. Varför inte lyfta Åbro som satsar mot nya exportmarknader och samtidigt anställer och lockar besökare till Vimmerby. Dessutom ett av få företag som fått stöd från Tillväxtverket.  Visst kommer det ske redogörelser för arbetet med destinationsutvecklingen som sker med hjälp av de statliga pengarna från Tillväxtverket som Vimmerby fått, som en av fem i landet.

       Jag har skrivit det tidigare att det inte finns en plan/tanke med de pengar som vi fått från tillväxtverket. Kommunalrådet slår ifrån sig att det är en grupp bestående av näringen och kommunen som sköter det. Men den privata näringen har en klar plan på hur de vill använda pengarna och även en bild av vad kommunen borde göra. Men vi går in med tomma tankar om vad vi anser vara av vikt. Det är feltänkt. Är det så att kommunen är en aktiv part i samarbetet så måste vi veta vad vi vill ha ut av vår del. Det kan vi inte överlåta till någon annan att bestämma om. Självfallet ska inte kommunen styra över de företag som finns med men om vi inte vet vad vi vill vilken signal skickar det? Vidare så är det kommunen som står som juridisk sökande och vem blir skyldig om något går fel och om vem blir återbetalningsskyldig?

         Så idag kommer landshövdingen få se en robot från ABB som gjuter delar till bilar och telefoner. Han kommer inte få se mjölkpulvertillverkning då det är stora hygienkrav så lite genom en ruta kan han se, mest en massa blanka rör… Media tar kort och alla är lyckliga för stunden. Men när eftermiddagen kommer och Landshövdingen beger sig hem till residenset vad blev kvar och bestående?

      Antingen läser ni detta som en gnällig opposition eller en som har begripit framtiden. Tja lite kaxigt men jag brukar oftast få rätt även om jag är lite tidig…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby