20121003

Från Dutt till helhet?

Klockan två idag presenterar Magdalena Andersson resterna av den socialdemokratiska skuggbudgeten, vad som nu kan finnas kvar. Bilden är att det brukar bli ett antiklimax då de stora dragen är kända och inget nytt under solen dyker upp. Snälla förvåna oss!

Duttandet har detta år tagit nya höjder och jag skrev om det tidigare. Jag gillar inte den modell som vuxit fram de senaste åren kring hur höstbudgeten ska presenteras. Dels så är det inte ok gentemot demokratins spelregler och riksdagen som borde ha materialet först på sitt bord och sedan likt nobelpriset så gillade jag dramaturgin med att inget veta förrän finansminister kom med sin lunta och då just då fick vi veta vad satsningar skulle ske.

Men nog med det och idag så kommer då Magdalena Andersson presentera helheten. Det som duttats fram känns bra. Såg inte presentationen igår men kunde via sociala medier konstatera att det varit en ideologisk ton i det anförande som Magdalena Andersson haft och det är bra och som jag brukar skriva kan vi vara ense med borgarna om placeringarna av parkbänkarna men utifrån våra ideologier skilja på varför. Så när idag den socialdemokratiska budgetmotionen presenteras i sin helhet hoppas jag på just den ideologiska ingången till våra ställningstaganden.

För att närma sig mitten i politiken behöver inte innebära att göra mord på sig själv utan att vara pragamtisk anpassa verktygen utifrån vad som behövs för att tackla dagens verklighet. Sedan är det inte samma sak som att lägga sig platt för opinionen och på det sättet försöka vinna val. Jag håller med Kjell-Olof Feldt på den biten att det är av vikt att vinna valet på sina egen agenda och inte på andras misslyckande eller populism.


Sedan så är det lite roligt med en opposition som inte gör av med mer pengar än den sittande regeringen. Frågan är om det hänt tidigare. Jag gör några tolkningar på detta. Den ena är att Socialdemokraterna är så självsäkra på sin position att de inte behöver gödsla på samma sätt som de fyra svajiga regeringspartierna. Det andra är att det finns en tydligare insikt om ekonomins skörhet sedan Magdalena Andersson komm tillbaka till 68:an än tidigare. för det tredje så ingår vi inte i en kolliation som måste ge alla sina köttben. Särskilt inte i en allians som håller på att mista två av sina ben och med det falla ihop fullständigt. Sanningen ligger nog i alla dessa tolkningar och hur väljarna väljer att ta till sig detta kommer avgöras under de kommande månaderna då vi kan få signaler på hur respektive budget tas emot.

Retoriken från den fyra haltande allianspartierna kommer vara tydlig med att lägga samman de tre rödgröna partiernas budgetar för att på det sättet få en obalans som de kommer trumma ut. Det krävs ingen Einstein till det utan det är nog faktiskt deras enda chans till att klara retoriken

I väntan på budget så blir det folkbildning och riktlinjer för palliativ vård... Tja så kan en dag också se ut i den primärkommunala vardagen...

Media mm: DN, DN2, DN3, Ab, Exp, SvD, SvD2, Martin Moberg,

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby