Nya Högbergs Tankar

Jag håller på att byta sida och ni kan läsa mera på Högbergs Tankar som kommer bli sidan där jag bloggar, tänker och presenterar Högbergs Tankar HB. Ni kan också se inläggen i högerspalten!

Innehållet kommer mera vara av vardagliga reflektioner från en medborgare blandat med politiska analyser och tyckande. Det lovas mer video och kultur. Hopppas ni följer mig över från denna sida. Kommer under en övergång innan all teknik fungerar dubbla lite.

20121002

Partivänstern har aldrig gått i takt
Partivänstern har aldrig varit framgångsrik och byggtvälfärden. Den har arbetat med interna stridigheter och letat konspirationermedan den så kallade partihögern letat lösningar och hållbara lösningar.

Jag tillhörde partivänstern som såg konspirationer i allahörn och likt forna öststater så litade jag inte på någon än mig själv. Marxvar gud och allt var bäst under statens försorg. Antal tandkrämssorterdiskuterades och mer än en var mycket och överflödigt. Min ingång i SSU varnära vänster och kommunismen. Skillnaden var hårfin och med avståndstagandettill den väpnade kampen som den stora murbräckan. Vi var trots alltreformister, även om statligt tvångsövertagande inte helt kunde negligeras.

Men jag vann inga krig kunde inte genomföra några idéer utanvar mest arg på sakernas tillstånd. När jag flyttande till Vimmerby bar jag medmig detta uppror och åter så var återvändsgränderna många. Sakta så lärde jagmig att den vägen inte var framkomlig. Det var en ideologisk vilsenhet till enbörjan men sakta så insåg jag att socialdemokratin var bred i sin syn påsamhällets utveckling. Att den socialdemokratiska ideologin var en av de meröppna med sin kombination av kollektivet och individens frihet. En pragmatiskideologi som sökte försoning och samarbete över klassgränser för att nå framgång för de svaga grupperna och lyckades.Att få en förståelse bland de välbeställda att deras framgång byggde på attalla fick ta del av utvecklingen. Det var en lyckad ide som förverkligandes ibyggandet av välfärdsstaten och folkhemmet. Vänstern inom socialdmeokratinskrek som oftast på sveket gentemot klassen men resultaten talade sitt tydligaspråk.

Nu är vi där igen hur socialdemokratin i ett nytt samhällesöker de breda lösningarna och vänder på stenar och ser hur samhället ser ut.Det finns inga tankar att vrida tillbaka tiden utan starta där vi står. Vilkafinns på arenan att söka de breda lösningarna? Då skriver åter igenpartivänstern och inget nytt i partiet skådar vi… Jag lämnar där och går till dagens sammanträde....

 

Media: DN.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerbyblog comments powered by Disqus