20121002

Partivänstern har aldrig gått i takt
Partivänstern har aldrig varit framgångsrik och byggtvälfärden. Den har arbetat med interna stridigheter och letat konspirationermedan den så kallade partihögern letat lösningar och hållbara lösningar.

Jag tillhörde partivänstern som såg konspirationer i allahörn och likt forna öststater så litade jag inte på någon än mig själv. Marxvar gud och allt var bäst under statens försorg. Antal tandkrämssorterdiskuterades och mer än en var mycket och överflödigt. Min ingång i SSU varnära vänster och kommunismen. Skillnaden var hårfin och med avståndstagandettill den väpnade kampen som den stora murbräckan. Vi var trots alltreformister, även om statligt tvångsövertagande inte helt kunde negligeras.

Men jag vann inga krig kunde inte genomföra några idéer utanvar mest arg på sakernas tillstånd. När jag flyttande till Vimmerby bar jag medmig detta uppror och åter så var återvändsgränderna många. Sakta så lärde jagmig att den vägen inte var framkomlig. Det var en ideologisk vilsenhet till enbörjan men sakta så insåg jag att socialdemokratin var bred i sin syn påsamhällets utveckling. Att den socialdemokratiska ideologin var en av de meröppna med sin kombination av kollektivet och individens frihet. En pragmatiskideologi som sökte försoning och samarbete över klassgränser för att nå framgång för de svaga grupperna och lyckades.Att få en förståelse bland de välbeställda att deras framgång byggde på attalla fick ta del av utvecklingen. Det var en lyckad ide som förverkligandes ibyggandet av välfärdsstaten och folkhemmet. Vänstern inom socialdmeokratinskrek som oftast på sveket gentemot klassen men resultaten talade sitt tydligaspråk.

Nu är vi där igen hur socialdemokratin i ett nytt samhällesöker de breda lösningarna och vänder på stenar och ser hur samhället ser ut.Det finns inga tankar att vrida tillbaka tiden utan starta där vi står. Vilkafinns på arenan att söka de breda lösningarna? Då skriver åter igenpartivänstern och inget nytt i partiet skådar vi… Jag lämnar där och går till dagens sammanträde....

 

Media: DN.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby