20121021

Löftet, sveket och jorden snurrar


Söndag och jag läser om löftes-brott i politien allt från skolor till avgifter. Men hur länge lever ett löfte och när kan man svika svika löftet som man givit väljaren och är det vissa som är beständiga över livet?Johan Gustafsson är det som satte mig på frågan i postning kring två aktuella svek-debatter i sin närhet.

           Vart fjärde år så går politiken till val på ett program med löften om vad som ska ske de kommande fyra åren om vi vinner valet. Så gör vi alla. Ju jämnare valrörelsen blir ju konkretare blir löftena och vi kallar det kort och gott valfläsk och det saltas på in på valdagen för att få den där sista rösten som kan avgöra valet. Resultatet blir ofta att vi är allt för konkreta i våra löften. Redan när de passerat läpparna vet vi att vi får ett helvete att genomföra dem och ibland till och med hoppas vi på att den sista rösten inte räckte. Här skiljer politiken inte från höger eller vänster utan är generell. Vissa partier på båda sidor är bättre på att slänga ur sig sina löften då de vet att de aldrig behöver ta ett ansvar för dem.

         Så det är den ena biten i problemet om löftet. Att vinna val till varje pris och detta dilemma som det föder. Jakten på rösten som ger majoriteten.

          Sedan så är det de löften som vi avger under mandatperioden och ger i grunden för att vi tror på det och att det är det rätta för ögonblicket. Även här finns det en förhoppning om att gå vidare och kunna få förtroendet att fortsätta leda verksamheten även efter nästa val.

           Om det första löftet är rent krasst valfiske och det kommer vara svårt att ändra på (även om studier visar på att partier genomför en klar majoritet av de löften de går till val på, om de vinner. Visserligen är det på riksplanet och hur det ser ut på lokal nivå är jag inte hundra på) För i stridens hetta har vi människor en stark vilja att segra och tar där till mycket för att för att göra det. Medan det andra i många fall handlar om att inte klara av pedagogiken.

           Vi politiker är kommunikatörer men är vi bra kommunikatörer är en viktig fråga att ställa och jag svarar nej på frågan. Allt för många löften handlar just om dessa bristande pedagogiska misstag. Om vi ser på det löfte som Anders Henriksson i aktuella frågan ska ha brustit i så vill jag nog hävda (må jag vara lite partisk) att det handlade om att vi politiskt inte skulle höja avgiften för att täcka förluster eller vilja öka intäkter. Att indexsäkra intäkterna är klokt men det klarades inte förklaras. Brister i kommunikationen, pedagogiken. Tyvärr så är det allt för vanligt. Vi tror oss vara tydliga och blandat med en känsla av valrörelse så springer vi ifrån eftertanken om helheten.

          Ser vi sedan på löften i valrörelsen så går världen snabbt och vi ser det i politiken. Hur beslut i den ena änden leder till att vi måste göra justeringar i den andra änden. Justeringar som kanske inte stämmer med det löfte som vi i valets hetta lovade med handen på hjärtat.  Världen förändras och löften kan inte hållas. Men vem är det som avgör när jorden snurrat tillräckligt snabbt för att löften ska kunna brytas? Det är den stora frågan och ligger i betraktarens ögon. Den som kommer bli drabbat av sveket kommer sällan se eller erkänna att jorden snurrat. Men ibland kan det även finnas löften som inte får brytas även om jorden så snurrar. Ofta är dessa löften inte av materiel karaktär utan mer kring ett förhållningssätt.

          Så skolor som det nu är den andra frågan i det aktuella ärendet som Johan lyfter är ett av politikens svåraste områden. Det rymmer så mycket känslor och frågor som inte alltid passar sig till den pedagogiska utvecklingen för våra barn. Det är allt från bygdens överlevnad till att PRO behöver en möteslokal. Viktiga saker i och för sig men kan det vara en skolfråga?  Så löftet i stridens hetta ska det gälla fyra år och vad det kan innebära eller är det så att den snurrande jorden kommer till en tid då även dessa beslut inte kan gälla längre och då testas den pedagogiska kunskapen hos politiken och som vanligt är de inte tillräckligt stor…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby