20121005

Tredelad vinst

Är det så att Socialdemokraterna idag är ett steg närmare en lösning frågan om vinst i välfärden. Ardalan Shekarabi skriver idag på DN debatt i frågan och det är en av de bästa texterna och i detta omdiskuterade ämne. Ardalan Shekarabi är en kraft i Socialdemokratin som Stefan Löfven borde använda mer.

Grunden i förslaget bygger på tre delar som kan nyttjas var för sig eller en kombinationoch det är just en kombination som tilltalar mig. (Väljer att klippa in alla dessa delar i sin helhet)

" Det första är att vinstutdelning inte regleras särskilt i lagstiftning eller i kontrakt. Istället ställs höga krav på kvalitet i verksamheten. Denna modell kräver ingen lagändring. Redan etablerade privata aktörer kan fortsätta att driva sina verksamheter. Modellen kräver dock att kvaliteten definieras tydligt och på ett mätbart sätt, något som ibland kan vara svårt inom välfärdsverksamheterna. Dessutom minskar flexibiliteten och handlingsutrymmet i verksamheten när kontraktsvillkor om kvalitet blir mer detaljerade. Säkerställandet av kvalitet genom avtalsstyrning kräver tydlig och systematisk kontroll och uppföljning. Detta kan vara kostsamt och minska den samhällsekonomiska vinsten med konkurrensutsättning av verksamheten.

Det andra är att ställa upp särskilda kriterier och/eller tak för vinstutdelning i syfte att säkra kvaliteten. Denna modell tillåter existerande aktörer med vinstsyfte att fortsätta sina verksamheter. Möjligheten att locka privat kapital till investeringar i välfärdssektorn kvarstår. Detaljerade regler angående begränsningar av transaktioner behövs dock för att förhindra företag att kringgå vinstutdelningsbegränsningarna. Detta kräver en omfattade revisions- och kontrollverksamhet. Dessutom kan det vara svårt att formulera relevanta och effektiva kriterier för tillåten vinstutdelning, det är till exempel oklart om personalkostnadsvillkoret inom den norska barnomsorgen är det bästa sättet att säkra kvaliteten.

Det tredje är att ett förbud mot vinstutdelning införs i välfärdsverksamheterna. Modellen är tydlig och förekommer i andra länder. Incitamentet för att försämra kvaliteten i syfte att ta ut övervinster tas bort helt. Majoriteten av de existerande privata aktörerna i välfärdssektorn har dock vinstsyfte i dag och skulle tvingas att välja mellan ändring av verksamhetens syfte eller nedläggning av verksamheten. Det blir svårt att locka privat kapital till välfärdssektorn."

Jag ser detta som en mycket bra grund till det förslag som partistyrelsen efterfrågat för att kunna komma fram till kongressen. Visst finns det fortfarande delar att fördjupa sig i och det kommer skilja mellan de olika verksamheterna som finns inom välfärdssektorn. För i den debatt som rådit finns en tendens att vilja ha ett piller för att bota alla sjukdomar och vi vet att så inte är fallet. Välfärden är en kropp men i den finns mängder med verksamheter likt organ som ibland hänger samman och ibland är fristående men det som är klart är att alla behövs för att föra kroppen/välfärden framåt. Kan inte låta bli att fundera på hur behandlingshem till snudd på 100 procent är privat drivna och ingen egentligen ifrågasätter det utan bara gillar det. Visst gnyr lokalpolitikerna över dygnskostnader och så gjort genom åren men ingen har kritiserat om de gjort vinster utan det har handlat om vilket resulat de har levererat... Så ibland blir det lite populism i debatten och att den styrs från de senaste tidningslöpen än hur det fungerar i den stora majoriteten av verksamheterna oavsett vem som driver den.

Nu vidare mot nya mål och känner ändå en förhoppning mot en ljusare framtid för det politiska samtalet inom Socialdemokratiska partiet. Hoppas min känsla ger mig rätt. På senare tid har så varit fallet och hoppas det ävenär så denna gång.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , ,