20121026

Socialdemokraterna tror på krav framför förbud

Opinionen ska tyglas och med förslag ska landet styras. Samtidgt som en nu undersökning av väljar läget presenteras så kommer Socialdemokraterna med ett förslag till den så hämmande vinstdebatten inom arbetarrörelsen. Om det kommer påverka opioninen eller bara är för att lugna de interna massorna får framtiden utvisa. Jag är positiv till anslaget i förslaget och tycker att det signalerar bra avvägningar. Det kommer säkert att skällas från höger och vänster och det visar på en bra avvägning.

Stefan Löfven lättade redan för ett par dagar sedan på täcket om var partistyrelsen skulle landa. Ett förslag som jag var positiv till. Idag så kommer då resten från partistyrelsen och min snabba bild är att det är ett genomtänkt förslag. Förslaget som nu presenteras är avvägd för att klara den interna diskussionen och också klara att få det att fungera i verkligheten. Det finns skrivningar som kan stärkas om det liggande förslaget inte får det ressultat som man vill.

Öppen bokföring finns med som vi redan sedan tidigare känt till. Det som jag tycker är intressant är att grunden i förslaget ligger på att föra ut makten till kommunerna och de folkvalda. Det är där som frågan om införandet av andra aktörer ska ligga. Det är där som frågan om vinstdrivande eller non-profit företag ska kunna etableras. Vidare så flyttar man över makten om etableringar från var den största vinsten kan göras till där behovet är rådande.

Vi kan också se att det som arbetas fram i Stockholm om en etisk kod finns med "För att långsiktigt utveckla kvaliteten i välfärden vill vi att finansiärer, utförare och relevanta fackförbund tillsammans arbetar fram en etisk kod – ett socialt kontrakt – för all verksamhet inom välfärden. Den etiska koden bör omfatta 1) Högre kvalitet i verksamheterna – utveckla mätmetoder och verkningsfulla uppföljningssystem 2) Ansvarsfullt ägarskap – inklusive frågan om rimlig avkastning på kapital och återinvesteringar i verksamheten 3) Arbetsvillkor i välfärden. Den etiska koden ska innehålla krav på kollektivavtal för anställda i välfärdsverksamhet" Det är bra och jag hoppas att företagen begriper styrkan i att vara med i detta arbete.

Det synes som ett bra arbete och det visar sig också då man ett noggrant arbete där de varit ute i verksamheterna, diskuterat med forskare och studerat lösningar i andra länder. Om det räcker till är svårt att säga men känslan känns bra.

Det som nu återstår är att få paketet att fungera i verkligheten. Det är alltid ett av politikens gissel och så gäller det för alla. Det vi kan hoppas på är att Alliansen tar till sig förslagen med öppna ögon och öppnar upp för ett samtal om vad som vi kan enas om. För det handlar om den enskildas möjligheter och våra gemensamma resurser. Låt detta dokument inte bara bli ett politisk pamflett som används för att dunka moderater eller vänsterpartister med, utan att den leder till verkstad. Kommer säkert att få återkomma till mer av de enskilda förslagen men sammantaget bra arbetet partistyrelsen och det känns bra denna fredag...

Media mm: DN, DN1, DN3, DN4, Ab, Ab2, Ab3, Ab4Exp, SvD, svt,SR,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby