20121125

Astrid Lindgrens Vimmerby lämnar Småland?...

Byta län… Bli östgöte… Astrid Lindgrens hemstad blir östgöte… Tron på att gräset är grönare på andra sidan stängslet… Allt beroende på att man inte gödslat sitt eget gräs och är det grönare på andra sidan eller är det bara bländad i solens sken? Detta är säkert inte den mest politiskt korrekta text jag skrivit men en av de ärligaste.

De fyra partierna på den borgerliga sidan i Vimmerby har lämnat in en motion till sig själva om att utreda en flytt av småländska Vimmerby till Östergötland. Allt bottnar i att Kalmar län halkar efter och kanske mest en rädsla att knytas till Malmö. Så må vara men samtidigt så ser jag hur Kastrup och Öresundsregionen är på framväxt och blir ett allt viktigare tillväxtnav för södra Sverige.

Men grunden som finns i Vimmerby bygger på att man inte anser sig fått del av den utveckling som sker. Bristande satsningar på kulturen i form av Astrid Lindgrens Näs och kommunikationer. Men frågan som kommuninvånarna bör ställa sig är hur den styrande majoriteten i Vimmerby har agerat på länsplanet? Hur har de företrätt kommunen? Vilka yrkanden, förslag, skrivelser finns? Vilka allianser har de byggt under åren som gått? Har de reserverat sig gentemot de beslut som de anser sig gå emot Vimmerby? Är de kapabla att bygga majoriteter för sina frågor?

Men har de haft chansen? Leif Larsson(C) har under fyra år varit ordförande i regionförbundet och numera vice ordförande. Tidigare har Thomas Peterson (M) suttit med och dessutom varit vice ordförande i Kalmar Läns Trafiken (KLT) Idag sitter förutom Leif Larsson även kommunens kommunalråd Micael Glennfalk med i regionförbundets styrelse men verkar inte prioritera arbetet utan åker på möten med kommunalråd i Östergötland. Hur många gånger bjuder han in kommunalråden i Kalmar län eller i alla fall sina moderata motsvarigheter för att diskutera Vimmerbys utveckling?

Men kan man göra skillnad? Sedan jag och Gudrun Brunegård (KD) fick ledande positioner i landstinget har inga försämringar skett i Vimmerby. Vi hugger, bevakar från respektive sida vad som sker och inte sker. Det går att göra skillnad och märkas. Men det kräver ett deltagande och engagemang för frågorna. Har Leif Larsson och Micael Glennfalk det? Visst så skriks det lite i Vimmerby tidning men så vinner man möjligen lite val men inte satsningar som lyfter Vimmerby.

Så den krassa frågan blir varför vi ska tro att den borgerliga politiken i Vimmerby ska ge järnet norrut och bilda de nödvändiga allianserna för att se till att satsningar sker i Vimmerby. Man har under alla år misslyckats i Kalmar län och varför ska kommuner i Östergötland släppa ifrån sig resurser och statliga satsningar till Vimmerby? Ser vi på tågen så är det inga satsningar på den sidan trots att de stora bekymren ligger norr om Kisa. Fokuset har inte varit den södra delen av sitt län. Varför skulle det ändras drastiskt bara för att Vimmerby blir en sydlig avkrok? Och om inte de ledande borgerliga politikerna kan skaffa sig en plattform i Kalmar län som de känner både till geografi och personer varför ska de klara det norrut.

Vet att många Vimmerbybor vill norrut men frågan som de måste ställa är om de realistiskt kommer få det bättre? Vi som följer sjukvården vet att landstinget i Östergötland har ekonomiska problem och har lagt ner sjukhus på mindre orter. Vidare så är det skattehöjning med 65 öre till 10,92 på gång medan Kalmar län har 10:87 efter övertagandet av kollektivtrafiken och den nivåhöjning som skede i samband med övertagandet.

Jag personligen vill se ett sammanhållet Småland som en ny region med möjligen södra delarna av Östergötland som deltagare. Men att var ena änden i en region för att byta för att bli den andra änden i en annan tilltalar inte mig. Att ha Malmö som en residensstad känns främmande för mig. Det ska erkännas. Men hur har den borgerliga ledningen i kommunen och regionförbundet agerat gentemot våra grannar i norr och väster för att bilda en förening för att utreda vilka möjligheter som finns för en framtida gemensam region? Har inte ens hört en viskning på ämnet…

Frågan är inte enkel som den borgerliga kommunledningen verkar vilja tro. Självfallet så tas Vimmerbys kommunalråd emot med öppna armar i det nätverk som finns i Östergötland. Han är inget hot. Men när vi kommer med och kräver vår del? Hur kommer relationen då fungera mellan de mindre kommuner som slåss om uppmärksamheten och resurserna till satsningar? Det finns en tendens att skönmåla bilden och inte se till de realistiska möjligheterna.

Oavsett var vilken region som Vimmerby kommer höra till i framtiden så kommer vi kunna åka, som idag, över gränserna för att handla, få sjukvård, möta kultur, arbeta och studera. För den enskilda så kommer skillnaden vara marginell. Det som är viktigt är hur kraftfulla de politiska representanterna från Vimmerby är att påverka utvecklingen oavsett region. Idag är de inte så kraftfulla att göra det…
Jag kommer pinga upp de ledande politikerna i Vimmerby för att erbjuda dem att kommentera på bloggen så vi kan få del av deras tankar om den framtida regionindelningen och Vimmerbys placering. Vi får se om de nappar på det hela


Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby