20121101

Makten, folket och KD

Vem är demokratin till för och vad kommer den? Det som sätter mig på spåret är Göran Hägglund som i ett desperat försök att vara demokratins främste försvarere skjuter frågan 2000 år tillbaka och Platon skuttar glatt när demorkatin åter hänförs till egendomar och de lärda, vilka det nu kan vara.

Det som är den stora frågan är hur Göran Hägglund med sina kristdemokrater ser på demokratin. Han målar ut sig själv och vi andra politiker som några främmande fåglar som tagit oss in och tagit över makten. Han ser inte att vi är förtroendevalda av väljarna och ska under en mandatperiod på fra år företräda dem. Vi är en garant för att deras intressen kommer i främsta rummet. Men att Göran Hägglund inte gillar den tingens ordning och vill att styret ska återgå till fåtalet och egendom styr inflytandet över tingens ordning. Från Platons filosofer till Hägglunds marknadsgeneraler. Vidare så var det prat om medborganavälde, inte demokrati i våran skola utan de med egendom. Prat om köksbord för det lilla besluten medan de stora flyttas från de av folket valda till de fåtalet som utses på en markad allt under skeenet av att det är i folkets bästa som det sker. Frågan är om Göran Hägglund och Krsitdemokraterna vill tillbaka till Platons medborgarvälde?

Så När Socialdemokraterna lägger ett förslag som innebär att kommuninvånarna får instrument att styra den likala utvecklingen skriker han om minskat valfrihet. Jag ser det som att föra tillbaka makten till de som är satta av folket att företräda dem. Om väljarna vill ha fri etabering och att stora vinster ska tas ut av bolagen så röstar man fram de partier som lokalt står för den politiken. Vill man tvärtom så gör man så. Det gör att det kommunala självstyret stärks med det socialdemokratiska förslaget. Och med att man stärker den kommunala profilen för man också makten närmarne väljarna som kan styra inriktingen på kommunens tjänster och hur de ska utföras och av vem som ska levera. Vi ser en skiljelinne i politiken. Den ena att folket styr genom sina förtroendevalda och den andra med fötter och plånbok.

Sverige övergav den vägen i början på 1900-talet då liberaler och socialdemokrater sida vid sida slogs för den allmänna rösträtten. Hur alla avsett kön eller inkomst skulle få rösta i allmänna val och vara en del av samhällets utveckling. Besluten hur välfärden skulle utvecklas och hur det allmänna skulle fördelas lades över i de folkvaldas händer och så har utvecklingen fortgått. Högern har inte varit för detta men i val efter val åkt på stryk i dessa frågor. Endast när de började älska den Socialdemokratiska (svenska) modellen så kunde de ta makten. Kristdemokraterna fick med detta ett frikort in utan att för den delen väljarna gjort ett byte i sina åsikter. Väl på plats så väcker de sakta men säkert förslagen som kommer återställa landet till en början på 1900-talet. Inte så att man drar in rösträtten men man minimerar dess påverkan på samhällets utveckling. Med beslut så för man makten över frågorna till marknaden och låter brukare och patienter få jaga efter. Vi ser det inom skolan, vården och apoteken som exempel. Ur detta så kommer Socialdemokraternas förslag som en motreaktion och självfallet skriker Göran Hägglund. Ty det går emot vad han tror på.

Media mm: SvD, Peter Johansson.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby