20121105

Politik, PR, lobbyist och Arkelsten


När man i det närmaste är klar med en socialdemokratisk vision för Vimmerby blir det tomt i skallen. När man samtidigt läst vad de politiska motståndarna har presenterat blir man lite bekymrad. Det är två så olika dokument. Det ena med one-liners och vårt med beskrivande, problemformulerande text. 

           Men det kan nog förklara politiken i stort. Vi ser hur PerSchlingmann försöker måla över PR bristerna med att ge Löfven rollen som PR-nisse. Men när jag sitter med två dokument intill varandra blir det så tydligt. Den socialdemokratiska problemformulerande visionen mot det moderata (tror att de andra tre står bakom?) one-liners med rubriken Världens bästa Vimmerby… Tjaha hur många finns det? Känns som om det inte skulle vara några större problem att ta den titeln. Vidare så ser vi hur Sofia Arkelsten moderat ordförande i utrikesutskottet och före detta partisekreterare ny sitter i juryn för ”årets lobbyist” utan att det väcker en reflektion från partiledningen.

        Bilden av moderaterna som är så allierande med PR-branschen blir tydlig. De klarar inte att se skillnaderna. Men visst finns det en risk att även Socialdemokraterna hamnar i samma sits. Vägen mellan PR-byråer och politiken är inte lång. Det behöver inte vara av ondo men det gäller att kunna sära på rollerna och se vad som hör hemma på var stol När Per Schlingmann väljer att se Löfven som en PR-nisse så är verkligheten långt borta.

        I morgon är det kommunstyrelse och då kommer den borgerliga visionen upp för behandling och vi kommer under kvällen att behandla den i vår styrelse. Det finns en önskan från de styrande, om att vi ska fylla på men sitter man i opposition så sitter man och majoriteten måste ta sitt ansvar även hur jobbigt de kan bli… Vi kommer att ta vårt dokument i december och sedan ska de respektive nämnderna arbeta med det och göra handlingsplaner som vi tar med in i budgetarbetet. Jag vet inte hur mycket av de borgerliga partimedlemmarna som varit delaktiga i arbete men vi tar vår vision på medlemsmötet så att fler känner att de står bakom och kan föra fram vad vi vill.

        Visst kommer vi bli ense på ett stort antal punkter då det i en kommun av Vimmerbys snitt inte finns så många lösningar på vardagens problem. Men på en punkt så skiljer vi oss markant. Det handlar om synen på andra utförare än kommunen. Inte för att vi säger nej utan för syftet med dem. För Alliansen finns det ett egenvärde med att ha en stor andel privata företag som utför välfärdens tjänster. Vi ser det som ett komplement om de kan höja kvalitén i tjänsterna. Vi tror inte med automatik att det blir bättre för att fler privata är inne och i grunden gör samma som kommunen gjort innan. Det kan till och med vara så att det blir kommunens personal som går över till den privata utföraren och går hem till samma pensionär och gör samma. Ingen skillnad för brukaren men vi har privata alternativ… Jippi!...

         Kommer lämna där och återkomma mer med vad vi landar. Ska dock ge kommunalrådet Micael Glennfalk, moderaterna en eloge för att ha drivit fram ett visionsarbete så att vi får ett fokus på politiken och inte bara räknar ören och kommatecken i det kommunala arbetet.

Vill ge ett lästips också och det är Åsa Linderborg som skriver om SD och orsaken.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby