20121128

Vill oppositionen i landstinget verkligen bli majoritet?

Sitter på Landstinget Kalmar läns budgetfullmäktige. Det utvecklas till ett klassiskt budgetmöte med en opposition som skäller på majoriteten att inte ta sitt ekonomiska ansvar samtidigt så de spär på med massa förslag som kostar. Det är inte trovärdigt och det gör att politiken skadas. Och så saknas det Tjohoo

Skrev igår om att dagens kamp kommer stå mellan hur man lyckas presentera sin bild/målning. Nu är den kampen igång. Det är bilden om den skötsamma ekonomin mot den starkt skjunkande ekonomin. Det är den bra verksamheten mot den misskötta verksamheten.

Det som stör mig är just denna debatt som hela tiden blir ett spel likt schack om svarta och vita pjäser som ska slåss ut från brädet. Men även om vi skulle gilla spelet i talarstolen så är det enklare om vi hade två likvärdiga förslag att förhålla oss till. Idag så spelas siffran 60 miljoner (underskott inom hälso och sjukvårdsförvaltningen) upp och den borgerliga oppositionen skriker på att den RödGröna majortiteten inte har ett fullgott besparingsförslag. Men samtidigt som oppositionen erkänner att det finns ett underskott tänker man fortsätta med satsningar som inte är till fulles finasierade och inga förslag på hur de erkända underskottet ska finansieras.

Kan säga att igår efter att jag bloggat så kom öppna jämförelser där sjukvårdssverige jämförs. Landstinget i Kalmar län har den kostnadseffektivaste vården. Vi ligger i Sverige topp när det gäller den medicinska kvalitén, bland de kortaste köerna i landet, klarat överskott 7 år i rad (Rekord för landstinget) och 4:e bästa ekonomin i landet.

Självklart så ska en opposition granska den sittande majoriteten. Det är bra och gör också att majoriteten måste skärpa sig. Men om den sittande oppositionen vill hävda sig och göra anspråk på att ta över måste de kunna presentera en fullgott alternativ. Det är inte alltid så lätt och vi kan se hur de inte klarar det då de inte presenterar ett alternativ som hänger samman med retoriken.

Noterar att det finns en oro att man inte ska vara klar på två minuter. Tror det vore nyttigt för fler ledamöter att börja twittra för att på det sättet kunna sortera och plocka ut det viktiga i talarstolen. Långa etiska, ideologiska programförklaringar är bra men inte i talarstolen på landstingsfullmäktige. Det finns andra forum för det. Typ partikongresser, men vad jag vet så är det inte ens där fri talarstil... Några sprida ord

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt,Vimmerby