20121202

Det nya kreativa finns även i Vimmerby

Vrida till något nytt?...

Har idag suttit inlåst med partiet för att forma visionsprogram och hur vi ska kommunicera det. När jag då läser vad JohanWesterholm skriver om Katrine Kielos ledare i Aftonbladet blir jag nyfiken. Det som står där står och i det visionsprogram som antogs ikväll av Socialdemokraterna i Vimmerby, kanske inte lika tydligt men det står där…

                 Vi skriver som bakgrundMen för att kunna formulera en vision om framtiden måste vi veta var vi befinner oss nu. Vimmerby har sakta lämnat bondesamhället och vi ser hur industrisamhället minskar i betydelse, ur ett sysselsättningsperspektiv. Ett tomrum växer över vad som ska ta över. Vi ser hur näringslivet frågar efter nya kunskaper och förmågor. Det ställer nya krav på kommunen som utbildningsanordnare och klara infrastrukturen både vägar och digitalt”, Texten visar på att vi är på väg in i ett nytt samhälle med nya arbetstillfällen. Vimmerby ligger fortfarande tungt både gällande industri och jordbruk. Det kan vara möjlighet men också fara. Problemet är att det verkar finnas en tro på att det kommer ordna sig och att det nog alltid kommer en ny industri och etablerar sig. Men om så är fallet kräver det en helt annan kunskap för de som ska arbeta där.

                Vidare skriver vi Vimmerby lever nu i en förändringens värld. Vi går från jordbruket, industrin till något nytt. En näring som lyfter fram det kreativa och som öppnar upp för nya möjligheter. En ny arbetsmarknad som kräver andra kompetenser och ökade möjligheter till flexibla lösningar. Även om vi har kvar jordbruk och industri så är det inte där som sysselsättningen kommer att öka mest. Allt mer blir verksamheterna automatiserade och mer produceras till allt färre arbetade timmar. Farliga och tidskrävande jobb ersätts med robotar och utvecklingen är i grunden positiv om företagen ska stanna kvar i landet och kommunen. Kommunen lyfter ofta fram industriföretag i olika sammanhang. Nu är det dags att i samma utsträckning lyfta de nya näringarna, ofta inom upplevelse- och tjänstesektorn och se vilka lösningar, arbetskraft, utbildning och infrastruktur de behöver för att fortsätta utvecklas. Vi vill markera att vi inte kommer överge det befintliga näringslivet utan mer peka på att vi måste bredda vår kunskap om det som komma skall och ta till nya lösningar”. Det är svårt att i ett program sticka ut för långt Det är lättare om man sitter som ledarskribent eller bloggare att sticka ut. Men när ett parti ska vända på skutan så får man gå försiktigt fram succesivt. Men vi kan se 

         Men det ska sägas att det som skrivs idagens ledare är kontroversiellt i partiet och särskilt i de led som är nära kopplade till facket då de ser en fara för sina arbeten. Det hindrar inte utvecklingen men kan göra att vi som rörelse inte hänger med och då förlorar initiativet som kan ge förutsättningarna för fler arbetstillfällen. För glöm aldrig att målet för socialdemokraterna alltid är full sysselsättning och det innebär att skapa förutsättningar för nya företag och arbetstillfällen. Som avslutning så startar mycket av tänkandet i skolan "Men grunden i näringslivet är att det finns ett entreprinöriellt tänkande redan från unga år. Att skolan och fritiden kan fånga upp de tankar och idéer som kommunens ungdomar har." Vi har snart blivit färdiga med ett eget program för att klara ut de frågorna också, med bland annat företagslotsar för unga.

          Inom ett par dagar är hela dokumentet klart och kommer du bli tillgängligt för allmänheten. Allt handlar om att vi vridit och vänt på frågor så att det på sina ställen tappat språket, flytet och det ska rättas till. 

Lite länkar från DHEAB DN SvD Av MM SS Ji SB APG  Fo GP KB LT NWT1 NWT2 VK
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligt,Vimmerby