20121203

#sframtid börjar i Vimmerby

Idag så presenterar Socialdemokraterna i Vimmerby sitt nya visionsprogram "Ett annat Vimmerby" som ska vara grunden för hur vi vill se på den politiska utvecklingen i Vimmerby. Från detta dokument kommer det brytas ner mål i respektive verksamheter.

         Det är en lång resa som går i mål ett arbete som startade tidigt med att den socialdemokratiska fullmäktigegruppen började sätta kött på det kommunala handlingsprogrammet. Vidare så bjöds medlemmar och allmänhet in under ett antal träffar under våren för att tillföra tankar om Vimmerbys utveckling. Partiet fanns även på marknaden för att samla på sig vilka frågor som var viktiga och vilka lösningar som kommuninvånarna kunde se på problemen.

       När allt insamlingsarbete gjorts så har jag sammanställt och bollat med arbetarekommuns styrelse till det fastställdes på medlemsmöte i går.        Nu börjar arbetet med att genomföra programmet. Nämnderna kommer ta fram specifika måldokument för sina områden för att kunna genomföra visionen. De ska årligen följas upp på medlemsmöten. Det kommer ställa krav på ledamöterna i nämnderna att driva på den politiska utvecklingen. Något som vi ser fram emot. Grunden för en hungrig opposition är född. Till det så har det skapas en kommunikationsplattform för hur vi kommunicerar det som vi gör både internt och externt.

Så gårdagens beslut var en fortsättning på byggandet av en modern socialdemokrati 
med ansatsen i Vimmerby. Vi har nu förändrat organisationen och nu lyfter vi politiken. 
Vi är redo

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligt,Vimmerby