20121222

Några tankar om (C) och (S) när snön faller...


Det var en gång ett litet parti som verkade för att böndernas väl och ve. Det var på den tiden då det behövdes rätt så många individer för att föda oss andra. Enkelt så var det innan traktorns tid… Röstetalet som de fick var i samklang med antalet bönder i riket. Det visar sig att det är en så idag…

         Idag så verkar kring 2 procent av befolkningen inom lantbruket och klarar av att leverera vår mat med marginal. Så det innebär att Centern har lyckats nå några individer till som är villiga att lägga sin röst på dem. Men frågan är med det nya programmet vem de vänder sig till? Känns inte direkt landet med plattskatt och månggifte? Centern har problem och det är möjligt att de får idka månggifte med Kristdemokraterna om de ska överleva detta. Tror dock att ett sådant äktenskap är dömt på förhand och inga nya barn kommer till världen… Det är nog så att var tid har sina partier och särskilt då de har en grund i särintressen som marginaliserats.

         Jag kan bara notera att den politik som drivs fram inte verkar särskilt förankrad ute i landet där Centern fortfarande är stor på sina ställen. Ser på Vimmerby, även om de blivit ordentligt vingklippta, hur de har helt andra värderingar än de som framkommer i det nya programförslaget. Här finns en socialrealism med snusförnuft. Politiskt ligger de nära (S) i många frågor och en stor dos pragmatism står över ideologiska skiljelinjer. Som det gamla kommunalrådet sa. Behöver jag höja skatten går jag åt vänster och vill jag sänka åt höger. Inga problem och Centern var med det svensk politiks mitt. Nu har det klart lämnat denna position och låtit moderaterna ta denna framgångsrika position…

Notera om så lite snett att DN väljer
att lyfta bort (C) och (KD) från
regeringsunderlaget....
         Men då kan en vän av ordningen grubbla på det stora partiet Socialdemokraterna. Det finns problem över en otydlighet vad partiet och ledningen vill. Man kan tala om en vilsenhet efter Sahlin och Juholt. Partiet är splittrat och det kan man inte dölja. Det finns falanger som strider för att nå ett avgörande på partikongressen. På ena sidan finns partivänstern som i många frågor är väldigt lika Vänsterpartiet i sin syn på hur samhället ska organiseras. På den andra extremen finns de som har en stark liberal fåra. Dagens partiledning står i mitten med en pragmatisk hållning som inte får en riktig acceptans. Jag tror att när kongressen är avklarad i vår kommer det bli en mittensocialdemokratisk politik som kan ena partiet och låta de mest högljudda till vänster får gå till Vänsterpartiet. Medan den högra flygeln känns mer pragmatisk… Det kanske inte gillas att men så upplever jag det. Det har inom svensk vänster alltid funnits en bokstavstrohet som inte alltid, ofta, är förknippad med verkligheten.

          Så julen står för dörren och snön faller utanför fönstret när jag skriver detta. Det innebär att jag har en del av dagen uppbokad tillsammans med min vän snöskyffeln… Ha en bra lördag och tänk på att en god bok, ett glas vin och eld i kaminen gör en lycklig…


Media mm: DN, DN2, DN3, AB, Ab2Exp, Exp2, Exp3, SvD, SVT, Antonsson, Martin Moberg.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle,kultur,personligt,Vimmerby