20121219

Så skola vi arbetskraften...En dröm för vissa, men en mardröm för flertalet....
Så skola vi arbetskraften. Att skolan allt mer framstår som det stora området för politiken blir allt mer uppenbart. Statsministern, eller var det moderatledaren ägnade hela sitt jultal åt exempel på skolans område. Idag är det socialdemokraterna som pekar på skolan och den högre utbildningen. Men jag ser en skillnad i retoriken och jag tror i grunden en ideologisk skillnad.

           Är skolan ett verktyg för att uppfostra barnen eller ett verktyg för att samhället ska rusta sig för framtiden? Hur du svarar är viktigt för hur du formar skolan. Med ett tillåtande eller med regler och piska. Söker du tvinga fram kunskap eller locka fram kunskap. Det är för mig olika sätt att se på hur man förmedlar kunskap som också pekar på hur man ser på samhället. Är det så att eleverna är egna tänkande individer som kan lyfta samhället framåt med rätt grund eller är det endast blivande arbetskraft som ska drillas för eliten.

           Vi vet att högern i Sverige aldrig varit för den breda utbildningen för de stora massorna utan gärna sett att den högre utbildningen varit för det privilegierade fåtalet. Vi vet att det i kommuner och landsting att stödet till folkbildningen varit ifrågasatt. Idag så är det en större acceptans men mer ur ett perspektiv att skola ny arbetskraft än att den enskilde ska växa som individ. Regeringen med Jan Björklund i spetsen, om inte Fredrik Reinfeldt tar täten, skriker om mer kontroll och betyg och var finns det busiga barnet som vill uppfinna världen på nytt? Sakta så byggs ett samhälle där vi stryper den unga entreprenören (Ska sägas att det även skedde i den gamla skolan). Skolan blir fyrkantig och alla ska passa in i klassrummets bur. Läraren längst fram och barnen på rad. Det blir inte en tävlan om kunskap utan om bokstaven som kallas betyg. Om du bär med dig något mer än en bokstav längre fram i livet känns inte relevant. Det är betyget som är viktigt… Ett betyg som den borgerliga retoriken ska se om du är på rätt väg. Men vadå? Man får det när kursen är klar och då är det försent att bättra sig. En falsk trygghet bygger man upp.

           Vi behöver en skolpolitik som gör att vi ser varje unges unika förmåga. Vi behöver en skola där det finns en tät dialog mellan barn, skola och föräldrar om resan som sker gemensamt.vi behöver finna former för att allt fler ska ta sig vidare till högre studier. Vi behöver åter föra in teorin i yrkesutbildningarna så att de som går dem kan ta sig vidare. Men det ska göras så att de som väljer dessa program förstår vikten av att ha de teoretiska ämnena och att de är anpassade för just de yrken som de läser. Jag ser att det även delas av Svensk Handel och mitt eget fackförbund Handels som skriver på ämnet i SvD.

           Så när Socialdemokraterna genom Stefan LöfvenIbrahim Baylan skriver på DN så är det utifrån den synen att den högre utbildningen är en viktig angelägenhet för samhället. Det handlar om vi ska kunna bekämpa arbetslösheten och det med nya arbetstillfällen. Arbetstillfällen som kommer med nya innovationer, bättre kompetenser och då ett näringsliv i världstoppen. Det handlar om samverkan skola, näringsliv och samhälle.

Så skola vi arbetskraften men till vad?...

Media mm: DN, SvD,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhälle,kultur,personligt,Vimmerby