20130226

Är demokrati nått att ha?...


Grubblar lite på det där med demokrati… Folkstyre… Vet inte om det är något att ha… Folket vet ju inte sitt bästa… Senaste exemplet är Italien. Ge en dåre till komiker 25 procent när det finns fullgoda teknokrater som vet vad som är bäst för folket och riket.

Jag är en stark demokrat men med exemplet Italien visar på att det inte är en perfekt styrelseform i en kapitalistisk värld. Med andra maktbaser som inte är under folkets styre sker rörelser som ger demokratin andra förutsättningar. En fråga är vem som styr vem. Det som sker i Grekland och Italien där man sätter till teknokrater för att reda upp ett lands ekonomi som genom demokratin och marknaden körts i botten. Vad är marknaden och demokratin värd? Hur ett lands utveckling kan rubba en hel värld oavsett om det är i storlek av USA eller Grekland (viss skillnad, men vågor växer).

Men har då väljarens beteende ändrats över tid och jag vill nog svara ja på den punkten. Från ett mer ideologiskt röstande till ett mer praktiskt röstande ser jag trenden. Även de rödaste sossar är inte längre lika troende utan ser vad som kan vara bäst för ens plånbok, på kort sikt, eller vad som irriterat i omgivningarna just när valsedel ska stoppas i kuvertet.

Men hur vi då? Jag tror partierna måste finna en ny roll. Att kunna balansera de intressen som finns. Att på ett bättre sätt kunna förklara hur samhället, världen hänger samman och fungerar i denna globaliserade värld. Vi har inte klarat det och vissa partier verkar inte ens vilja känna till denna komplexitet som idag finns. Hur ”enkelheten” från förr med slutna samhällen där man hade en relativt schyst kontroll på hur saker och ting hängde ihop till dagens samhälle där vi får höra att vi inte kan styra eller att vi inte kan göra så. Med det ena beslutet kraschar världen och med det andra så spelar det ingen roll vad vi beslutar för andra styr över vår utveckling. Hur väljaren inte vet vad den ska rösta på eller om det ens är värt att rösta. En trend med minskande röstetal sker och jag kan tycka att det inte är så konstigt. Men kan vi vända trenden. Både i var makten ska ligga och att tron på politiken kommer tillbaka. Kan känna en ohälsosam olust som finns bland både väljare och förtroendevalda. Alvarligt om vi inte ens själva som politiskt valda tror på det vi gör. Att vi inte kan avgöra frågor i de folkvalda församlingarna utan att det är på andra arenor som vi avgör. Själv sitter jag framför datorn och bloggar och får ett större genomslag för mina tankar och idéer än vad jag får i gårdagens kommunfullmäktige i Vimmerby. Men att göra jippo med korvgrillning i Maramö är inte att ta väljarna på allvar. Det är att åter ta ett steg från demokratin och uppmana populister att göra entre i politiken. Något som få egentligen vill ha. Men kan vi inte känna att vi som är valda tar det hela på allvar så skiter väljarna i oss.

Demokratin är det bästa styrformen som jag känner till men vi kan inte sitta still och gilla läget. Demokratin måste utvecklas och anpassas till globaliseringen. Vi måste gemensamt finna spelregler som är globala utifrån demokratins spelregler, inte marknadens. Socialdemokratins styrka har varit att just den avvägningen. Jag skriver i vårt lokala visionsprogram ” Visionen och programmet bygger på de socialdemokratiska värderingarna kring frihet, solidaritet och jämlikhet. Socialdemokratin har under åren skapat sin egen ideologi. En ideologi som förenar socialismens kollektiva styrka, med individens frihet och en tro på den enskildes möjligheter. En korsning mellan den fria marknadsekonomin och det planekonomiska styret. Hur vi låter demokratin styra över den fria marknaden på ett sätt så att marknaden och företagen utvecklas, men inte på bekostnad av den enskildes hälsa. En utveckling som visat sig ge framgång” Där var framgången och jag tror det kan vara en väg igen men med ingången om det globala utan att tappa det lokala engagemanget. Inte så lätt som det låter men ändå någonstans en väg som måste göras.

Media mm: Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Exp, DN, SvD, SvD2, SVT, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik,samhälle,kultur,personligt,Vimmerby