20130222

Flyktingbonus? Hjärtat ja, hjärnan nej...


Idag kan vi ta del av att kommuner som tar ett stort ansvar när det gäller mottagande av flyktingar ska få bonus. Finansierad av de kommuner som inte tar sitt ansvar. Kan känna mig något positiv till förslaget men har tvivel...

Att inte alla kommuner tar sitt ansvar för flyktingmottagandet är klart och det är inte bra. Lika lite så är det inte en bra mottagning inom EU. Vi och Tyskland tar emot många sökande medan länder som Finland har marginell flyktingmottagning. Det är inte bra och det måste fixas. Men det är en annan fråga och därför är det bra att Socialdemokraterna tar tag i det inhemska problemet. Kan ett bonussystem ser till att vi fär en jämnare fördelning av flyktingar så är det bra men frågan är hur ett sådant system ska se ut. 

Vi har idag redan massa trubbiga fördelningssystem mellan kommuner i skiftande kvalité. Vi ser mellan rika och fattiga, med stora LSS-kostnader mm. Att då införa ännu ett fördelningssystem känns inte direkt som en dröm som lokalpolitiker. Vem dömer av vad som är en rimlig nivå för att man inte ska betala till systemet. Går det att sätta numerär på antal utifrån folkmängd eller finns det andra variabler som kan avgöra hur många flyktingar en kommun klarar av att ge ett bra mottagande. Visst finns ytterligheter som Malmö, Södertälje och Vellinge, men hur ser fördelningen upp i exempel Kalmar län mellan kommunerna där Länsstyrelsen föreslår att kommunerna ska ta emot ett ökat antal? Från Vimmerby handlar det om att ta emot från ca 40 till 75. Bonus eller betala? Men jag tror inte heller på en bonus från staten för de kommuner som tar emot. Det ställer inte krav på de andra att ta sitt ansvar. På det sättet finns det ett gillande i förslaget.

Så självfallet ska vi ta emot och det är inget snack om att vi har både råd och plats. Men det gäller att hela Sverige tar emot och ställer upp. Sedan så måste vi se över hur vi tar emot. Grunden måste vara jobb från dag ett och språket vid sidan. Idag är det för långt mellan mottagande och komma ut i samhället. Tror även att man ska börja med svenska direkt på förläggningarna oavsett om de får stanna eller ej. Får de stanna så är det redan en bit på vägen och får de ej stanna så har vi fått svenska ambassadörer ute i världen, vilket näringslivet kan nyttja om de är kloka. Med andra ord så finns att göra och det fungerar inte perfekt idag. Solidaritets bonus är jag dock lite frågande till, mer med hjärnan än med hjärtat som är för.


Media mm. Exp, SvD, DN, Ab, SR, AiPJohan WesterholmSR, SR2Martin Moberg.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik,samhälle,kultur,personligt,Vimmerby