20130206

Onsdag och irriterande och innovativa borgare

Idag så återfinns jag i landstingshuset i Kalmar med landstingsstyrelse. Efter att läst Vimmerby tidning så ler jag över borgerligheten och i dag Kristdemokraterna genom Gudrun Brunegård... Eller vid närmare eftertanke blir jag lite förbannad...

Landstinget gör idag upphandlingar och gör det bra. Vi har fått ner priserna och gör att pengar stannar i vården. Det är bra. Men nu är det inte nog. I sin iver att hylla privatiseringarna vill nu Gudrun Brunegård att de ska få åka gräddfil på det offentligas upphandlingar. Nu har hon anmält ärendet till Konkurrensverket och vi får väll se vad de säger. Om Kristdemokraterna får rätt har jag fått signaler att det kan bli dyrt för landstinget. Frågan vems intressen som styr Gudrun Brunegård är aktuell att ställa. De målar en bild av att privat är billigt och bra men så framkommer det att så inte är fallet och att det offentliga kan göra bra upphandlingar och då hålla prisbilden ner. Men i den öppna marknaden så ska man inte konkurrera öppet utan några ska få ta del av andras goda affärer... Det finns en fadd smak i agerandet som jag inte är säker på gynnar patienten. Men som så ofta så är det företagens ekonomiska intressen som står i första rummet. Här blir skillnaden tydlig mellan partierna. Vi kan tänka oss andra utförare om det finns ett konkret mervärde för patienter, brukare. Det kan vara allt från tillgänglighet till kompetenser som vi inte har i de egna leden...

Noterar också att nämnda Gudrin Brunegård (KD) inte är på plats idag då det är landstngsstyrelse och hon är ansvarit landstingsråd i opposition, utan prioriterar internt partiarbete hemma i Vimmerby...

Vidare så har de nu hittat ett nytt innovativt sätt att presentera sina förslag. Man har gjort en skrivelse som liknar landstingets officiella och till och med skrivit under med landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S)... Kul, kanske men om pappret landar i en icke insatt så kan de ställa till skada...

Ok nu låter vi denna dag fortsätta och ni kan följa dagen på Twitter under taggen #ltkalmar

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik,samhälle,kultur,personligt,Vimmerby