20130410

Därför sa jag nej!

Igår på kommunstyrelsen sa jag med flera nej till ett förslag om utökad taxitrafik. En utökning som skulle kosta kommunen 250 000 på ett år. Tiderna för utökning var fredag och lördag 20:00-01:00 sam söndag 20:00-22:00

Sedan kommun lät KLT (Kalmar läns trafik) upphandla skolskjutsar och färdtjänst så kunde kommunen sänka sina kostnader med 1,8 miljoner. Då detta blev känt sa taxi nej till att köra på andra tider än vardagar 06:00 till 20:00 och på helgerna 08:00 till 20:00. En enig kommunstyrelse ansåg att detta var problematiskt då det är många som kommer med tåget eller buss senare och behöver hjälp med transport från resecentrum till boendeanläggningen eller hemmet. Näringslivschefen fick då i uppdrag att lyssna med taxi om det fanns en framkomlig väg att förlänga tiden då de kunde köra och då i första hand när tågen ankommer till Vimmerby. Svaret var nej. Kontakt togs då med angränsande taxiföretag och inte heller där ansåg man att det var möjligt att köra taxi på kommersiella villkor. Kommunstyrelsen ordförande fick då i uppdrag att uppta samtal med KLT om att finna en lösning på den uppkomna situationen. Det var detta avtalsförslag som igår fanns på kommunstyrelsen bord.

Diskussionen i kommunstyrelsen har utgått från att vi är en kommun som arbetar för att bli ett bättre destination. Vi har till och med blivit en av fem orter/regioner i Sverige som fått pengar för att arbeta med detta av regeringen genom tillväxtverket. Vi ville se en lösning som tog vid där taxi slutade och fram till tågen och bussarna slutade anlända till Vimmerby, ca 23:00.

Min egen önskan är att vi skulle få en utbyggd kollektivtrafik med anropsstyrd kompletteringstrafik som skulle hämta folk vid station och köra dem till slutdestinationen. det hela med samma kostnad som vanlig kollektivtrafik. På vägen dit kunde jag acceptera en taxilösning om det då spände över hela veckan. Vi vet att det är störst tryck med besökare till Astrid Lindgrens Värld på tisdagar och då skulle det med nuvarande förslag inte finnas en lösning för de som besökare som anländer på måndag-, tisdag- och onsdagskväll efter 20:00. Förslaget som låg på bordet kändes mer som vi skulle gå in med skattemedel för att se till att folk skulle kunna ta taxi hem efter en blöt kväll hos vänner eller på krogen.

Så jag sa nej till avtalet. Det är ett avtal som inte kommer fylla de behov som vi sett i kommunstyrelsen. Det är ett avtal som kommer skicka iväg skattemedel utan att vi kan känna att vi får den service som vi hoppats på tillbaka. Det finns tydligen ett löfte hos den privata entreprenören om att köra mer än det står på avtalet men vi har inga garantier för det.

Om ett år är det dags för ny upphandling kring kollektivtrafiken och det är då av vikt att Vimmerby kommun är tydliga med vad vi behöver och vad vi vill ha, samt vad vi är beredda att betala för det. Tills det så säger jag nej till kostsamma, bristfälliga lösningar som inte gynnar företag eller kommuninvånare.

Kan notera att även Vänsterpartiet sa nej till den subvention till företagen. Med andra ord blev jag tillsammans med Vänstern marknadsliberaler medan Allinsen ville se subventioner till företagen... Spännande...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om