20130423

En annan politik

Beslutet som moderaterna och centern inte vill känna till
(Källa: Visioner och övergripande målför Vimmerby kommun 2012-2022
Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 § 230 
)
Samtidigt som moderaterna i Vimmerby på kommunstyrelsen avslog socialdemokraternas yrkande gällande bekämpa barnfattigdomen så lägger Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för socialdemokraterna, fram förslag för att hjälpa de unga.

Kontrasten är så stor.  I Vimmerby har barnfattigdomen enligt Rädda barnens rapport stigit de senaste åren. Men det är en jobbig bild att ta till sig. Idag på kommunstyrelsen kom socialdemokraternas motion upp för behandling och det var ett avslag som låg på bordet.  Socialdemokraterna lade då ett tilläggsyttrande ”Att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att prioritera barnfattigdomsarbetet i barnbilagan som tas fram för budgetperioden 2014-2015”. Allt enligt vad som sagts i den moderatledda Kultur- och fritidsnämnden. Men det blev nej. Att den moderatledda alliansen i Vimmerby i november skrev in i sin vision som antogs av fullmäktige att Vimmerby skulle klättra från plats 200 till 100 på rädda barnens lista var som bortblåst och beslutet ville inte ens kännas till eller så var det som en centerpartist sa inte ett låst mål….

Men samtidigt i Stockholm så presenterar Magdalena Andersson delar av socialdemokraternas vårmotion. Det gäller ungdomar som inte klarar skolan och inte får sommarjobb ”I vårmotionen kommer Socialdemokraterna därför att föreslå en obligatorisk sommarskola för niondeklassare utan gymnasiebehörighet där skolplikten förlängs med upp till 20 dagar under sommarlovet. Samtidigt föreslås en satsning på sommargymnasium, där elever med ofullständig gymnasieexamen erbjuds möjligheten att studera under sommaren. Förslagen beräknas kosta 90 miljoner kronor för 2013.
- Arbetslösheten bland 20 till 24-åringar utan gymnasieexamen är nästan 40%. Att se till att alla ungdomar ges en gymnasieexamen är en av de viktigaste prioriteringarna vi kan göra för att komma åt ungdomsarbetslösheten, fortsätter Andersson
Vid sidan av utbildningsåtgärderna presenterar Socialdemokraterna också en stimulans till kommuner som anordnar sommarjobb. Förslaget beräknas kosta 100 miljoner och riktas mot den fjärdedel av kommunerna med de mest ambitiösa sommarjobbsprogrammen.” Jag gillar förslaget. Det ställer inte bara krav på den enskilde utan också på samhället att bättre klara den uppgift man är satt att utföra.

Det är skillnad på politik kan man tydligt se. Moderaterna slår ifrån sig problemen och skyller på omvärlden eller som i Vimmerby på felaktig statistik. Inte en om en unge är fattig så är man beredd att ta till politiska beslut för att komma tillrätta med det. Bilden som Janne Josefsson satt är svidande och argumenten famlar om att alla fattiga ungars morsor röker och bara har att lägga av. Men de fattiga vars morsor och farsor varken röker eller super? De finns inte. Utanförskapet bland de unga finns inte.

Media mm: Johan Westerholm, Martin Moberg, SR, Ab, Exp, DN, Ola Möller.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,