20130424

Keynes kontra FAS 3

Tar del av två förslag som gör skillnad. Dels så är det mer nyheter från den socialdemokratiska vårmotionen och till del budgetmotionen till hösten, samt LO-ekonomerna som föreslår satsningar som ska ge 100 000. Mot detta står en regering med Anders Borg i spetsen som påtalar att politik för jobben kommer i valmanifestet…

Jag gillar det jag ser. Visst kan jag grubbla lite på om en del av förslagen är den bästa lösningen men struntar det nu. Med risk för Halleluja och maranata så sitter jag i soffan och ser politiska förslag komma fram som gör skillnad. Plötsligt så blir det skiljelinjer i politiken. Men om något parti fångar upp bollen från LO vet vi inte än. Att Vänsterpartiet gör så och kanske till och med lägger på lite grann vill jag inte hålla för troligt. Det är klassisk politik för jobben som levereras idag. Dels socialdemokraterna som vill att arbetslösa ska komma in i värmen från FAS 3 och kunna hjälpa till inom välfärdssektorn. Med avtalsenlig lön och utbildning vid sidan om så ska man åter närma sig arbetsmarknaden och bli anställningsbar. Det är en bra politik som ser var det finns behov att fylla samtidigt som man stärker den enskilde och låter dem komma bort från skadlig passivitet. 

Jag träffade förra veckan en före detta butikschef som påtalade hur viktig praon var för att finna framtida arbetskraft. Hur de unga som fick sommarjobb ofta hade visat framfötterna på praon. Tyvärr så har skolorna i Vimmerby tagit bort den och den moderatledda majoriteten inte förmåga att ta tillbaka den… Men åter till dagens utspel från Magdalena Andersson gällande jobb i ställer för FAS 3 så är det i samma anda. Att låta den arbetslöse visa på vad den kan och samtidigt fylla på där det finns luckor. 

Men det finns en botten till i förslaget som gör att vi kan få en högre kvalité i välfärden där vi får fler händer och framförallt någon som sitter vi kanten och håller handen och lyssnar. En oro som jag alltid känner vid dessa typer av arrangemang är om de kommer tränga undan ordinarie jobb. Som kommunpolitiker vet jag att det är kärvt i ekonomin och hur man hela tiden synar av verksamheterna i jakt på kronor och ören och hugger allt desperatare då de enkla sparbetingen sedan länge är gjorda. Med en så enkel sak som lönehöjningar måste det tillföras mellan en till två miljoner mer för att klara det då kostnaderna växer. Vill säga att högre löner är riktigt bra och nödvändigt men de ska betalas. Därför så har LO en poäng med att statsbidragen till landsting och kommuner behöver förstärkas.

Men vilket paket är det LO-ekonomerna vill ha ”När vi idag presenterar vår konjunkturprognos föreslår vi därför ett kraftfullt stimulanspaket. Vårt förslag innebär en satsning på15 miljarder till hushållen, exempelvis genom höjd a-kassa och höjda barnbidrag.
Vi föreslår också att statsbidragen till kommuner och landsting höjs med 30 miljarder för att möta de behov som den ökande befolkningsutvecklingen ger upphov till. På så sätt skapar vi också utrymme för en permanent ambitionshöjning i de kommunala verksamheterna, bland annat inom äldrevården och övriga välfärdssektorn.
I vårt förslag finns vidare att nivån på de statliga investeringarna – för att bygga vägar och järnvägar – höjs med på 10 miljarder, samt slutligen en tillfällig stimulans till bostadsbyggande och bostadsinvesteringar på 15 miljarder kronor.” Klassisk keynesiansk politik. En politik som vi vet ger resultat. 

Fram växer en dagordning full med förslag som kan göra skillnad. Mot detta står en regering som styrs av moderaterna och säger att inget kan göras och vi är beroende på vad som sker i omvärlden. Trots att andra länder klarar att få ner arbetslösheten så kan vi inget göra på hemmaplan. Valet närmar sig och den politiska pulsen ökar. Efter en kongress med politiken i fokus (även om det var ”lite” svajigt efterspel) så är det ett stärkt parti med en politik som vi tror på. Men val är inte vunnit och även om vi tror på vad vi har så ska väljarna också övertygas om att det kommer göra skillnad med en annan regering.

Media mm: DN, SvD, SvD2, Exp, AbRoger Jönsson, Ola Möller och Martin Moberg.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,