20130414

Lex #Omargate

Resan är inte över med att Omar Mustafa lämnar uppdragen i socialdemokraterna. Vi har ett antal läxor att göra. Partiet är skadat av denna vecka efter kongressen. Men skadan kan med rätt ordning stärka oss. Om den viljan finns! Men först så måste ett akut krisarbete till för att reda ut det aktuella läget. Stefan Löfven har nu ett ledaransvar att ta.

Dels så måste vi reda ut vårt förhållande till religion. Rent generellt Inte bara Islam. Vi sitter nu med ett kyrkoval i knät och jag vet att det finns många som ifrågasätter om vi ska vara med i den föreningen? Nu bli frågan än mer relevant att reda ut. Vi vet att alla religioner har delar som kan vinklas emot partiprogrammet i både tolkningar av kristendom som andra religioner. Vi vet också att det finns olika inriktningar som är allt från fundamentalister till liberala utövare och uttolkare. Vill här hävda att Livets Ord och Jehovas vittnen kan vara problematiska att vara med i Socialdemokraterna då de har delar som, enligt mig, strider mot de socialdemokratiska värderingarna. Så det är en grannlaga uppgift som vi måste ta i. Jag är idag svaret skyldig, men känner att vi måste reda i det. Religion och politik är alltså den ena frågan.

Vidare så handlar det om valberedningens arbete. Detta slutna rum som kan få konklaven att verka öppen och framgångsrik. Tja framgångsrik är den ju då de varje gång får fram en Påve som världen ställer sig bakom. Det kan man inte säga om de senaste årens valberedande. Inte ens en enig valberedning kan man få fram utan att utöka ledamöter i de församlingar som ska väljas. Bristerna är stora i underlag som gives valberedningen. Vidare så är frågan kompetensen på valberedningen som är vald för att bevaka särintressen som det finns så gott om i partiet. Sist denna gång när det gäller valberedningen är det slutenheten och den mysticism som den bygger upp kring sig. Att stå över oss andra trots att de bara sitter för att bevaka intressen.

Vi bör även se över hela nomineringsarbetet med kriterier och tider som nomineringar ska vara inne. Inget fem i tolv längre! Sedan så måste vi våga se över organisationen igen. Vi kan inte ha en styrelse på 33 personer med lika många ersättare. Fick igår höra av Johan Persson att på nästa möte ska en delegationslista till VU (Verkställande utskottet) tas och den ar lång. Hade varit bättre att VU var styrelse och de 26 distriktsordförandena bollplank och förankringslinje ut i landet.

Det är nu två år kvar till kongress när vi kan göra förändringar och ta den tiden. Redan i maj har partistyrelsen sammanträde och möjlighet utifrån efterspelet till kongressen ta tag i frågorna och sätta fart på utredningsmaskineriet. Men först en viktig passus. Under hösten kommer listorna till riksdag, EU, landsting och kommuner att diskuteras, beslutas och marknadsföras. Se till att valberedningarna runt om i landet får förutsättningarna. Jag vet att Gunilla Johansson som leder valberedningen i Kalmar län redan inom ett par veckor samlar sitt gäng för att ordna arbetet. Det är bra och fler bör följa hennes väg.

Hade jag varit folkpartist så hade jag kanske avslutat med ”Wes hall overcome” men jag är Socialdemokrat och gör det i alla fall med två skönsjungande herrar

Arbetet har precis börjat och förändringsarbetet ska ske med full insyn. Vägen mot ett modernt öppet folkrörelseparti anno 2020 kräver mer än gårdagens lösningar!

Media mm: Paul Ronge, Exp, Exp2, Exp3Johan Westerholm, Ab, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5DN, SVT, SVT2, SVT3SR, Newsmill, Martin Moberg, Ulf Bjereld.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,