20130415

När Anders Borg pratar frostnätter i riksdagen, finns ett varmare Sverige

Gänget som fick info och som informerade kring Vimmerby IF
och Vimmerby kommuns arbete med integration
Samtidigt som Anders Borg står i riksdagen och presenterar en tom vårbudget så sitter de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Krister Örnfjäder, Lena Hallengren och Håkan Juholt i ett allaktivitetshus i Vimmerby och samtalar med föreningslivet om integration och det civila samhället. Allt bottnar enkelt i att det bara behövs en jobb- och utbildningspolitik...

Vimmerby IF visar på att en förening kan göra skillnad och ta ett ansvar som ligger utanför det direkta området. De arbetar med fotboll för alla där individer med olika funktionsnedsättningar deltar och är en aktivitet som lyft stora delar av föreningen. Vidare så arbetar man med ett stort integrationsarbete med kommunen. Stefan Bragsjö som är kassör i föreningen berättar om att integrationsfrågan i stort lyfts i föreningen då de lever mitt i den världen med ungdomar från "hela" världen i föreningen.hur det ger nya utmaningar kring föreningsarbetet.

Peter Tirheden  som ansvarar för boendet för de ensamkommande flyktingbarnen berättar om hur föreningslivet är en mycket bra ingång till samhället. I detta fall idrotten och då främst fotbollen. Hur föreningarna ett samhälle i miniatyr som gör att det är en snabb väg till Sverige. Självklart så fyller även arbete ett viktigt.

Man pratar nu mer om etablering än integration. idag så är det tänkt att de ungdomar som kommer, många gånger från svåra förhållande, ska etablera sig i samhället, arbetsmarknaden på två år. Våra egna unga har 20 år på sig enligt de ansvariga. Lena Hallengren ställer frågor kring mentorskap. Det finns en vilja men är svårt att få det att fungera. Tiden räcker inte till. Det finns idag en trygghet i den befintliga gruppen som måste växlas upp för att ta sig vidare.

Det finns ett starkt vaknat intresse när Vimmerby IF har fått nationella pengar genom arvsfonden för att arbeta med. Men tiden finns inte för att ta med alla. Håkan Juholt lyfter frågan om kommunerna är rätt organiserade för dessa utmaningar. Åter så är vi det klassiska stuprörstänket. Bilden är tydlig.
Vi måste ställa krav. Men samtidigt stötta de som behöver det. De som arbetar med ensamkommande och Vimmerby IF är tydliga. Man kan inte behandla dem som grupp utan måste se dem för de individer som de är.

Håkan Juholt lyfter hur det är en så tydlig skillnad på Vimmerby IF kontra de föreningar som arbetar med elitsatsningar so speglades i media för någon vecka sedan. Glädjen för killen som numera är målvakt i ett fotbollslag och snackar med de andra och är en fotbollsspelare i gänget trots att han sitter i rullstol. Integrationen är mer än hudfärgen.

Jobb, utbildning, demokrati, kultur och ett brett föreningsliv är grunden i integrationen. Påtalar Lena Segerberg. Egentligen ska det inte behövas en särskilt politik för integration. Utan ser vi bara till att jobb- och utbildningspolitiken fungerar så kommer integrationen på köpet. Inte så märkligt kan det tyckas. Så när Anders Borg står i Agenda och säger att de kommer lägga en jobbpolitik i sitt valmanifest så är det också ett hot mot integrationen. Hela integrationen som också rör fler grupper än de som kommer till Sverige. Vi har även de med funktionsnedsättningar som ställs utanför med en bristande jobb- och utbildningspolitik.

Nästan alla av Sveriges 290 kommuner skriker efter inflyttning och att öka invånarsamtalet. Antingen så lägger man dyra pengar på rekryteringsmässor i Holland och Tyskland eller så tar vi tillvara på dem som kommer till våra kommuner. Ibland så behöver man inte göra allt så svårt eller som vi Bajare säger, Tjena!

Media mm: Ab, Ab2, Ab3Exp, DN, DN2, SvD, SVT.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,