20130403

Rak vänster eller kram...


Vad vill väljaren? Jag möts av en kluvenhet. Ena dagen är det en rak vänster och andra dagen en varm kram och det är samma väljare som vill ge samma motståndare detta… Så på det sättet kan både närmandet till mitten och ytterligheter som SD.

Politiken är inte enkel och väljaren är än krångligare. Beslut som ena dagen kändes rätt och gav ryggdunkar möts nästa dag i starkt ifrågasättande. Så med det drar idag Socialdemokraternas kongress igång. Vägen som partiet ska ta för att nå regeringsmakten för att kunna åter bygga landet är inte solklar. Vi ser hur det är en dragning internt hur politiken ska formas. En skillnad som jag ser är hur man ser vardagen. Fick en kommentar igår på Bengt Silverstrands blogg (förärad ett helt postning pga min egna inlägg igår) som gjorde att jag hajade till. ”Peter Höglund. Kan inte låta bli att kommentera det du skriver. Världen är större än Kalmar och Vimmerby. Politik, samtalet om hur världen ska organiseras, måste bygga på fakta. Att negligera den forskning som finns i ämnet "vinster i välfärden", vilket du gör, är inte hållbart i det politiska samtalet. Att enbart utgå ifrån sina egna "upplevelser" och hur vissa kommuner fungerar räcker inte, och det håller inte.

Jag lever bland mina väljare och möter dem på gatorna och de hör av sig till mig. De möter mig i insändare och på möten. Jag bygger min politik utifrån en socialdemokratisk ideologi som varken är socialism eller liberal utan en egen fåra som tar näring från båda delarna. Vi har uttryckt i det lokala visionsprogrammetVisionen och programmet bygger på de socialdemokratiska värderingarna kring frihet, solidaritet och jämlikhet. Socialdemokratin har under åren skapat sin egen ideologi. En ideologi som förenar socialismens kollektiva styrka, med individens frihet och en tro på den enskildes möjligheter. En korsning mellan den fria marknadsekonomin och det planekonomiska styret. Hur vi låter demokratin styra över den fria marknaden på ett sätt så att marknaden och företagen utvecklas, men inte på bekostnad av den enskildes hälsa. En utveckling som visat sig ge framgång” Sedan så upplever jag partiet som bäst när man tar den ideologiska grunden och en stor dos pragmatism. Det är då som väljarna ställer sig bakom dig och de som du företräder.

Särskilt på det lokala planet så finner de politiker som är mest pragmatiska väljarnas gunst. Kan kanske verka tråkigt men bilden är att väljarna, medborgarna ligger sig själv närmast. Man vill se lösningarna som ger en än bättre vardag. Inte alltid så ideologisk, men det gör inte att vi som politiker kan släppa ideologin. Den måste alltid finnas med i ryggraden när beslut fattas. Men när ideologin tar överhanden och inte stämmer med den bild som väljarna har av samhället så flyr de. Det är precis det som hänt socialdemokraterna. Vi kan se hur moderaterna rört sig till mitten och med pragmatisk politik (dock med ideologin närvarande) belönats av väljarna. Från ett 10 procents parti till ett som slåss om titeln Sveriges största parti.

Idag börjar kongressen och media har i veckor haft en uppladdning som kan liknas vid schlagerfestivalen. Det visar på att Socialdemokratin är en makt att räkna med. Frågan är om partiet kan leva upp till förväntningarna. Stefan Löfven har inlett med att sakta finna en position som är pragmatisk med den ideologiska fåran i ryggen. Jag tror att när han väl är vald av kongressen och med det har hela partiet bakom sig kommer agera med mer tydlighet.  Det ska minnas att det endast är en partistyrelse som står bakom honom idag och med det så är hans mandat begränsat, samt att kongressen ska ta dokumenten som kommer vara styrande(?) för framtiden.


Media mm: Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Exp, Exp2, Exp3, DN, DN2, SvD, SvD2, SvD3, SvD4,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om