20130402

Spelar det någon roll vad #skongress beslutar?


Kan Socialdemokraterna skjuta vid sidan av målet med att vinstdiskussionen tar över och skuggar den viktigaste frågan. Jobben. Inget annat kan vara viktigare för en socialdemokratisk kongress att snacka om. Särskilt med en arbetslöshet över 8 procent och för att inte tala om alla unga som står utanför arbetsmarknaden. Vidare så finns det en allt för stark tro på den starka staten och missar folkrörelse Sverige eller som det sägs det ”civila samhället”.

Vänsterkanten i partiet driver frågan om vinster i välfärden på ett nästan maniskt sätt. Jag känner inte igen mig i dagens samhälle. Som kommun- och landstingspolitiker så möter jag inte denna debatt. Det handlar om kvalité möjligheter att välja innehåll, en bra fritid till våra unga och så den överskuggande frågan som är jobben. Men inget om vinster. Möjligen lite ilska mot Carema och de andra stora drakarna. Men de små som finns i kommunen eller de privata läkare som driver hälsocentraler i länet så hörs inget utan mer en tacksamhet att de möjliggör vård. Ser vi på lagen om valfrihet som tvingar landsting till att ha privata inslag så har vi med tydliga kvalitetsnormer och kvantitetsmängder styrt upp verksamheter. Vi skriver i regelverket vilka personalgrupper som måste finnas på en hälsocentral i Kalmar län oavsett vem som äger verksamheten. Så partistyrelsen förslag är bra avvägt anser jag och tror inte på vinstförbud.

Vidare så är partivänstern åter en stark kramare av staten. Saknar diskussionen om hur vi utvecklar folkrörelse Sverige eller som det sägs idag det ”civila samhället”. Socialdemokraterna har aldrig för mig varit en ”stark stat rörelse” utan en folkrörelse tillsammans med fackföreningsrörelsen. Tillsammans har vi funnit lösningar som hjälpt människor. Men när vi fick makten förde vi lösningar till staten och fråntog oss ansvaret. Plötsligt så blev det inte längre våra lösningar och vi tappade greppet om det hela. Med det följde också att vi tappade känslan av att vara en del av lösningen. Vi förstod inte längre att vi var en dela av ansvaret och lösningen. Staten var inte vi och med det så behövde vi inte ta ansvar. Det är möjligen ur ett sådant perspektiv vi kan se vinstdebatten. Att suga ut pengar ur det gemensamma när man inte känner sig delaktig i det gemensamma kan vara ett svar. Det är allt från de multinationella företagen till den enskilde som missbrukar sjukförsäkringen. Bristen på kunskapen om att de är våra gemensamma tillgångar och inte någon annans…

Så det finns inom partivänstern en dragning åt den starka staten med stark argumentation om bidragsnivåer och procentsatser. Visst är det viktigt med bra ersättningar när man är sjuk eller arbetslös. Ekonomisk trygghet är en viktig del i rehabiliteringen och modet att söka nytt arbete. Har man levt på marginalen så mår man inte bra och man blir varken frisk eller orkar jaga. Men de tar överhanden från hur vi lyfter samhället ett steg till. Med tio procent till så bygger vi inte Folkhemmet 2.0.

I morgon börjar kongressen. Frågan är vilket genomslag som den kommer få. Ulf Bjereld skriver på SvD "Socialdemokraterna har misslyckats med att utveckla en modern politik och en organisationsform som överför arbetarrörelsens grundvärden om frihet, jämlikhet och solidaritet till dagens samhällskonflikter. Om Socialdemokraterna inte lyckas förstå det nya individualiserade samhälle som växer fram – med nya frågor och nya sociala urbana grupper i kreativa yrken – blir partiet ett forntidsparti i stället för ett framtidsparti." De är mycket bra men klarar kongressen att ta besluten eller är det en partiledning som får ta dem. Av traditionen så är det i regeringsställning som Socialdemokraterna lyckats göra de nödvändiga besluten. Ser vi på den förra kongressen ”Jobbkongressen” i Älvsjö så finns det inte så mycket kvar. En del suddiga beslut om vinster, Afghanistan fanns. Så det viktiga är att de beslut som tas i veckan blir tydliga och även om inte alla kommer vara med på noterna så låt alla vara ense om vilka beslut vi har tagit. Solen kommer lysa på Socialdemokraterna en vecka men sedan?...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,