20130523

En tummetott om friskolan

Idag så presenterar friskolekommittén sina förlag. Det finns ett förslag som går över blockgränsen. Men andas det för mycket kompromiss för att göra skillnad? Är det så att förslaget kommer orka leva över tid?

Klockan elva så var det presskonferens där det kompromissade förslaget presenterades. En kompromiss som kan leva ett par år men har det en bäring över nästa mandatperiod oavsett majoritet. Förslaget satt svårt inne och frågan behövdes föras upp på partiledarnivå. Stefan Löfven och Jan Björklund har träffats för att lösa upp frågan och finna minsta gemensamma nämnare. Där står vi idag... Men Ibrahim Baylan (S) har lämnat ett särskilt yttrande och med det så verkar det som om uppgörelsen inte kommer leva allt för länge...

När jag läser kommenterar så är det bilden av en grund som alla kommer bygga vidare på. Det pågår även ett antal andra utredningar som ligger i beröringszonen och de kommer när de är klara vägas in och bygga på denna överenskommelse.

Me någon rad om innehållet. Öppenhet är bra. Lärartäthet är bra, men ett ökat kommunalt veto finns inte med och det är mycket besvärande. Det var en av de viktigare frågorna på socialdemokraternas kongress. Den rymmer allt från det kommunala självstyret och med det den lokala demokratin där kommuninvånarna själva avgör hur den lokala skolan ska organiseras. Vidare så handlar det om att kommuner lägger ner skolor pga pedagogik omcheckande i och friskolor kan då förstöra mer än de gör nytta för ett stort antal elever.

Så ett steg i riktningen både gällande innehåll och lösningar över blockgränsen på viktiga frågor. Men som sagt kan det hålla över tid eller är det något dagsfärskt som snabbt det kommer plockas i...

Media mm: Ab, Ab2, Exp, SvD, DN, SVT.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,