20130524

Segern i Fränsta och en otydlig Lööf [UPPDATARAD]

Så var strejken över. Man kan säga att de anställda vann då företaget valde att kliva av hellre än att fortsätta med oseriösa villkor. Men det är en seger med förbehåll. Att ett företag väljer nedläggning framför kollektivavtal känns märkligt... På ett sätt så visar det på att spelreglerna på arbetsmarknaden som ger anställda seriösa möjligheter att möta sig med arbetsgivare. Företaget Focus CRS väljer att avveckla verksamheten än att ta till sig de spelregler som finns på svensk arbetsmarknad. Allt blir tydligt att regelverket för offentlig upphandling eller offentligt stöd måste skärpas. Man kan inte få agera hur som helst mot anställda om man samtidigt vill vara en spelare med det offentliga.

[UPPDATERING]
Idag skriver Johan Westerholm och jag i Aftonbladet om turerna kring Peak partners och det som har hänt i Fränsta. Lite av det som jag redogjort nedan. Vi kräver ett "Lex Fränsta" Vi skriver"Det finns all anledning att efter fredagens interpellationsdebatt överväga en ”Lex Fränsta” som samordnar samt skärper regelverken. Så länge skattemedel, våra gemensamma medel, skall användas för att skapa tillväxt är det av ännu större vikt att vi gemensamt ser till att det finns ett regelverk som tar tillvara såväl skattebetalares som löntagares intressen."

66 dagar har de anställda strejkat för att få det som vi flesta anses som rimliga villkor för att utföra ett arbete. En lön att leva på, bra villkor när man ska jobba över. Avtalspension, och ett fullgott försäkringsskydd. Med andra ord det som följer med ett kollektivavtal. En grundbas inom svensk arbetsmarknad. Men också en vikt för att företagen ska kunna konkurrera med samma villkor. Seriösa företag har inga som helst problem med att ha ett kollektivavtal och följa det regelverk som arbetsmarknadens parter satt upp.

Men en fråga till är hur vi ska förhålla oss till företag som söker sig in på det offentliga. Antingen som utförare eller sökare av stöd för att etablera sig, som i det aktuella ärendet. När kommuner, landsting och staten upphandlar måste vi se till att kollektivavtalet är en grund. Inte bara för de anställda utan också för övriga företag som vill vara med i upphandlingen. Utan gemensamma regler kan företag dumpa villkoren och med det slå ut de som vill vara skötsamma och följa de regler som är uppsatta.I det aktuella ärendet kring Focus CRS så har det sökt och fått etableringsstöd från det offentliga och inte fullgjort sitt. Det finns ett antal frågetecken kring hela företagskoncernen med företaget Peak Partners i förgrunden. Många frågetecken över deras agerande finns och bara för att de väljer att avveckla sin verksamhet i Fränsta så är det nog inte det sista ordet sagt. Vi vet att det idag sker en interpellationsdebatt i frågan mellan Ali Esbati och Annie Lööf.  Där frågan som ställs är ” Avser näringsministern att vidta någon åtgärd för att se över policyn vid utdelning av etableringsbidrag och liknande från olika statliga myndigheter och organ, så att krav på kollektivavtal blir en självklarhet?” Utifrån det som nu hänt i Fränsta så är frågan mycket intressant och vad som kommer komma för svar kan jag just nu bara sia om, men troligen så kommer marknadsliberalismens försvarare i form av centerledaren Annie Lööf inte bry sig om detta. 
Svaret blev klassiskt från manus och det var ett rabblande av regeringens åtgärder kring ungdomsarbetslösheten. Med andra ord inget.Vidare så älskade centerledaren plötsligt facket och Jonas Sjöstedt som tog debatten då Ali Esbati lämnat riksdagen om CUFs kampanj "Fuck facket". Det är ett ihåligt svar som ges från ministern. Det känns inte äkta.

 Utifrån det som hänt så är det kanske dags för ett Lex Fränsta. Ett tydligt regelverk om vad ska gälla för att få stöd från staten där bland annat kollektivavtal ska vara en grund. Svepande ord som kollektivavtalsliknande former är något som jag inte gillar. Enkelt så ska det vara kollektivavtal


När man söker på Peak Partner 2013-05-24
Så trots att företaget lägger ner så måste man ändå se detta som en seger för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Som en seger för de anställdas rätt att få schysta villkor En seger för motsvarande företag som spelar enligt reglerna. Nu kan vi bara hoppas på att de som tvingas ut i arbetslöshet får en lösning och snabbt åter kan komma i arbete. Tack för er kamp. Även om ni inte fick ert avtal så har frågan aktualiserats och idag sker till och med en debatt i riksdagen tack vare er.

Till sist så har det på ett intressant sätt strejken även funnits på nätet och söker man idag på Peak partner så finner man denna bild. Det visar på nya metoder att driva facklig kampanj och vikten av en seriös strategi gällande sociala medier. Hur det blir allt viktigare för företag och organisationer att ha den kunskapen.

Media mm: Martin Moberg, Unionsbloggen, Ab, UnionenopinionChrister Gunnarsson.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om