20130602

Finansiera, fördela och styra

Idag så skriver SSU och LUF om behovet av en blocköverskridande skattereform och jag jublar. Det är så självklart att det behövs sedan både socialdemokratiska- och alliansregeringar kört den nuvarande i, om inte i, sank så bra nära. 

           Det intressanta är inte innehållet i artikeln som i och för sig har en hel del intressanta tankar utan att de två ungdomsförbundens ledningar väljer att skriva en gemensam debattartikel i detta läge. Det är bra och det är modigt och kanske också nödvändigt. Skattesystemet som folkpartiet och socialdemokraterna gjorde upp om i början på nittiotalet var inte utan kritik. Jag var då verksam i SSU och det gillades inte av oss utan sågs som ett förräderi av partiledningen. Det var ett par delar som låg till grund för det. Dels att göra upp med fienden. Dels så fanns det ett rådslag, diskussion i partiet som inte han landa och så var det innehållet som vi inte direkt gillade utan vi tyckte då att borgarna och de rika jäklarna kom undan. Men med facit i hand så är var det en i grunden bra reform även om de dynamiska effekterna inte kom som det var lovat.

           Men inget parti klarade att hålla fingrarna borta och små justeringar i de olika ändarna har gjort, precis som artikelförfattarna skriver, skattesystemet till något obegripligt som sakta förlorar i auktoritet bland befolkningen och ingen vet längre vad man betalar och knappt varför.

           Skatten är en av grunderna i välfärdssystemet. Det har tre syften. Finansiera, fördela och styra. Dagens system klarar finansieringen till en del men har samtidigt tappat legitimiteten för att folk ska vara villiga att vara med att betala systemet. Det handlar om att det hänger samman med vad man får tillbaka. Med brister i sjukvården, skolan och omsorgen av våra äldre samt att transfereringarna fungerar allt sämre så känns det frågande varför vi ska betala. Så ett nytt system måste också garantera att man inte bara klarar finansieringen utan också klarar av att få ut de tjänster som skattebetalarna förväntar sig. Det nya systemet måste också har en stark fördelningspolitisk nyckel i sig. Det kan bli det svåraste att klara hem över blockgränsen då det finns olika syn på ett samhälles utveckling. Vi som tror på små eller inga klyftor, det vill säga ett jämlikt samhälle som bästa utvecklingspotential eller de som tror på större klyftor som en motivation till utveckling. Den tredje delen är LUF och SSU inne på att använda skatter som styrredskap i omställningen till ett hållbart samhälle både ekologiskt som socialt.


          Så jag gillar ansatsen i artikeln men kan inte låta bli att peka på min postning från förrgår, Konsensus-förbannelsen, som just ondgör sig för dessa handslag över parti- och blockgränser. Men som jag skrev så finns det vissa frågor som står över partipolitiken och i viss mån så är skattesystemet ett sådant. Inte skattepolitiken men själva grundsystemet måste så vara. Så må partierna lyssna på LUF och SSU och våga göra en ny överenskommelse om skattesystemet. Man vinner kanske inte valet på det men man vinner ett förtroende och spelregler över längd.

Media mm: DN, Johan Westerholm, DI, Ab, Exp, SvD, SVT, Jan Andersson, Martin Moberg. Peter Johansson.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,