20130531

Konsensus-förbannelsen

Tja vi är så bra och har drivit denna politik, tillsammans med de andra, så därför är vi så mycket bättre, än de andra

Idag så lämnar försvarsberedningen fram till betänkade och det är en enighet som proklameras. Visst kommer ett par små noteringar från partierna men i marginalen om jag uppfattar det hela på rätt sätt. För en vecka sedan var det friskolekommittén som var ense över partigränserna. Det är förjävligt med denna enighet men ändå så jävla bra.

Det finns en kluvenhet kring dessa gemensamma överenskommelser som presenteras. Att visa på enighet är bra och stärker ställningen på olika områden. Visst är det en styrka i det internartionella sammanhanget att det finns en enighet i politiken om försvarsviljan oavsett vilken majoritet som styr. Det är en viktig signal. Visst är det bra att aktörerna på utbildningens område får veta vad som gäller över tid och kan planera för det. Inom politiken finns det ett antal områden där verksamheterna vinner på att man är ense från beslutande nivå och ner. Det finns fler områden som skulle må bra av dessa konsensus lösningar som håller över tid. I kommuner är det mycket vanligt då det oftast finns ett kommungemsamt intresse som står över partiboken. Kan även se att det borde finnas ett nationsgemensamt intresse.

Men sedan är detta konsensus tänkande skit. Det kan göra skada på demokratin och det kan leda till enlikriktning som förhindrar utveckling. För om inte idéer bryts mellan varandra så föds inga nya och går man då in i ett samarbete med mål att nå enighet så tas ytterligheterna bort i ett snabbt skeende. De hinner inte ens ställas under prövning utan endast de som kan ha en ringa chans att vara med i slutspelet får vara med.

Vidare så gynnar konsensuspolitik de som äger makten. De presenterar uppgörelserna, de blir statsmannamässiga och de står för tolkningen. Väljaren frågar vad som skiljer oss åt och varför den ena är bättre en den andra.Tja vi är så bra och har drivit denna politik tillsammans med de andra så därför är vi så mycket bättre än de andra. Det finns ett problem som ni ser mellan verksamheternas behov och politikens egna profileringar och behov av att synas. Men åter så är det inte grunden i problemet utan att de kan leda till en misstro mot det demokratiska systemtet och en urvattnad idédebatt som på sikt försvagar samhällets utveckling.

Så visst är vi ense om att Ryssen än ett tag ska vara boven i världen, men om det på sikt utvecklar världen, Sverige och Vimmerby är mer tveksamt. För krasst så har ryssen pengar som skulle sitta skönt att plocka av honom till Vimmerby. För att utveckla skolan, omsorgen och sjukvården.

Media mm: Ab, SvD, DN,

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,