20130630

Have we a dream?

Idag så startar Almedalen. Jag är inte på plats, ett medvetet val då tiden inte hinner med. Kommer följa veckan på avstånd och avsluta med att se Gyllene Tiders turnepremiär i Halmstad nästa fredag. Men frågan som jag ställer mig denna vecka är om vi har en dröm om ett annat samhälle eller om vi är nöjda med förändringar i marginalen?

Dagens samghälle 
Socialdemokraterna har byggt detta samhälle i stort. Den socialdemokratiska politiken är allena rådande och även de politiska motståndarna riktar in sig på det. Den socialdemokratiska hegemonin är stark och sitter klart i folkets ryggrader. Men klarar modellen framtiden eller behöver vi finna en ny modell? Vi vet att världen står inför stora utmaningar om både gällande miljö-, klimat- och sociala frågor. Har vi några svar på det? Kan känna att vi fortfarande sitter kvar i ett industrisamhälletänk och jobben framför allt. Visst är full sysselsättning viktig som samhället ser ut idag, men är det rådande även i morgon? Om vi finner jobben även överskuggande i morgon så kan man grubbla på hur de ser ut och inom vilka sektorer som vi kan finna dem? Hur ser arbetstidsmåttet ut i framtiden? Är det fortfarande fem dagar och 40 timmar som gäller? Trenden över tid har varit minskad arbetstid och mer utrymme med andra sektorer.

Tvådelad politik
Socialdemokraterna måste finna en tvådelad politik. En som tar tag i de akuta problemen och en som tar sikte på framtiden. Det finns en känsla av att göra dagspolitiken till framtidspolitiken och det funkar inte. Socialdemokraterna vill kalla sig framtidspartiet och då måste man också visa på en vision om framtiden. Håkan Juholt hade där en tanke som tyvärr aldrig han utvecklas Han pratade bland annat om Kunskapsbaserad ekonomi

Idag så ser vi ett utspel om skolan. Det är bra, dock så är jag inte helt överygad längre om att mindre klasser är receptet. Mer vuxna och mer pedagoger per elev däremot tror jag är viktigt. Att varje elev får chansen till en egen studieplan utifrån sina förutsättningar och en pedagog som har tid att lotsa eleven fram till kunskap. Det är en utveckling som vi ser i forna utvecklingsländer bland annat i Afrika. Så kallar vi det mindre klasser eller mer pedagoger kan jag känna strunt samma. Det viktiga är att varje elev blir sedd och får det stöd som den behöver utifrån sina egna förutsättningar. Men som sagt det är en lösning för dagens problem och säger inget om framtidens kunskapssamhälle och hur vi får med alla på den resan och inte lämnar någon efter…

Utmaningen är att kunna hålla två bollar i luften. Dagens problem och framtidens utmaningar. Än verkar inget parti klara det och väljarna märker det…


Have we a dream?

Media mm: Ab, Ab2, DN, DN2SvD, SvD2Exp, Johan Westerholm, SVT, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,