20130731

Små, små krackeleringar

Jag har inte skrivit om Quick tidigare men nu närmar det sig sitt avslutande avgörande, eller ska vi säga att denna resa når sin slutstation och nya resor kommer börja. Det är inga trevliga resor som tar vid. För frågorna som kommer är inte trevliga att få till sig. Det går barnamördare fria. Anhöriga får åter sina sår öppnade. Rättsstaten är skakad…

Idag så frias Sture Bergwall för det åttonde mordet. Nu finns det plötsligt åtta olösta mord på unga och barn. Sår som rivs upp. Vetskapen om att det går en eller flera mördare lösa. Samtidigt så hör vi anhöriga som aldrig trott på att Bergwall var den skyldige och på det sättet känner en lättnad då jakten på den verkliga mördaren kan ta fart, om den kommer göra det.

Men det allvarligaste i denna del är fortfarande rättsskandalen. I ett demokratiskt samhälle är rättsstaten en av de bärande delarna för folkets förtroende. Om det krackelerar så kan även andra delar börja spricka. När man inte litar på polis, domstol så tar folket lagen i egna händer. Vi kan se det i Grekland där folket vänder sig till medborgargarden, ofta med nazistiska förtecken, än polisen som man inte litar på. Vi ser i Sverige agerar Missing People där polisen brister. I detta läge en positiv rörelse, men det kan lika väl vara motsatsen. Det finns en allvarlig del i när människan tappar förtroendet för demokratins försvarare. Små, små krackeleringar... Så fallet med Thomas Quick är större än de åtta morden på det sättet. Inte att förringa morden, men det pekar på brister i systemet.


Vad som nu kommer vänta är intressant att följa. Hur kommer anhöriga att agera? Hur kommer Sture Bergwall att agera? Hur kommer rättsväsendet att agera? Hur kommer politiken att agera och slutligen vad kommer media skriva och driva… Så en resa är slut, men flera tar vid och de kommer inte heller vara trevligare. Risken är att ingen mördare kommer finnas men nya mord kommer begås. Inte bokstavligt, men bildligt. Huvuden kommer krävas av en hungrig media värld. Anhöriga kommer kräva svar och framförallt så kommer den nu dömda/friade Sture Bergwall kräva sin rätt, vad det nu kan vara i detta fall. Har vi tur så kommer lärdomarna att kunna stärka rättssamhället och med det också demokratin. Men våga då vända på stenarna och låt den personliga prestigen kliva åt sidan. Tja då var det kört. Att erkänna århundradets nederlag är ingen svensk paradgren. Särskilt inte bland ansvariga politiker och tjänstemän. Någon annan kommer få råda denna gång också ska ni se… Serien Quick och
rättvisan går vidare på nya spår...

Små, små krackeleringar

Media mm: Ab, Ab2Exp, Exp2, Exp3, SvD, SvD2DN, DN2SVT, SR, GP.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,