20130830

Bokrecension: Humlan som flyger: Berättelsen om Stefan Löfven

Jag fick en del svar. Jag fick en mer komplett bild av Stefan Löfven och hans ledarskap efter Lena Hennel och Lova OlssonsHumlan som flyger: Berättelsen om Stefan Löfven” Hur det kanske inte var så genialt att utse en driven facklig förhandlare som stridbar partiledare?

Om vi börjar med boken som fanns det en bra ansats i att vi får en bild av Stefan Löfvens, hela vägen från vaggan fram till där han befinner sig idag. Vi får också en bild av tiden och de händelser som kommer påverka de val han tar i livet. Klart blir det att han har ideologin med sig och där behöver vi inte tveka. Möjligt att han inte klarar fullt ut att ta till sig tidens förändringar. Även om han som ordförande i IF Metall med krisavtalet tog ett stort nytt steg i svensk fackföreningsrörelses historia så var det inte ett beslut av framåt anda utan ett reellt beslut i en svår situation. Här är både Stefan Löfvens styrka och svaghet. Att jämka samman parter eller gå i öppen konflikt. Som facklig förhandlare är det bra att kunna finna lösningar som låser upp kärvande förhandlingar men i politiken är just konflikten en av de drivkrafter som man söker. Jag har varit på möten där dagordningen varit så trist men vi har ändå försökt finna en konflikt för att kunna ropa votering eller reservation, om så bara på ett komma tecken.

Stefan Löfven träffar partikamrater
från landstinget i Kalmar län
Boken pekar också på en annan bild av Stefan Löfven. Den som rör sig i en liten krets och inte litar på omgivningen när politiken eller de fackliga överenskommelserna ska snitslas fram. Boken visar tydligt på detta i samband med det krisavtal som Löfven förhandlande fram. Endast tre personer från IF Metall visste och ingen i LOs styrelse. Det ger en för mig en tydlig signal kring det som nu pågår med det femte jobbskatteavdraget. Att förstå att partiet kräver information ut i leden för att kunna förklara och försvara partiledningens beslut är av stor vikt. För mig är detta en av förklaringarna att partiet är försvagat. Med dagens snabba mediasituation och innan ens presskonferenserna är slut så står beslutet, åsikten på löpsedlar.

Boken pekar också på trianguleringen som sker i politiken. Hur Fredrik Reinfeldt inledde detta med omdaningen av moderaterna och hur nu Löfven försöker återupprepa detta reptrick. Men väljarna har skådat det en gång och partiet missar det uppenbara att Reinfeldt gick mot Socialdemokratin och vi går ifrån socialdemokratin. Att finna konflikterna och göra dem till våra måste vara modellen som vi söker. Gabriel Wikström, ordförande SSU, sa att ungdomarna vill se mer ideologiska utspel och upplever att det i dagsläget bara är SD som har en ideologisk tydlighet. Att missa på en sådan politisk möjlighet borde inte vara möjlig då vi vet att svenska folket delar våra värderingar och vi borde kunna äga den politiska debatten istället för att hela tiden förhålla oss till någon annan. Vi ska i opposition inte söka lösningar och samverkan utan konfliktytor. Frågan är efter att läst boken om Stefan Löfven är rätt person för det och om han i så fall väljer rätt rådgivare? Jag gillar Stefan Löfven och jag tror han kan vara rätt man för partiet men se då också till att omge sig med personer som kan söka konflikter, tydliggöra politiken vi står för och lita på att det bär.


Boken var läsvärd och är ett dokument över en skakig tid i socialdemokraterna. Lena Hennel och Lova Olsson har gjort en bra research som jag känner det och fått med en bra bild av Stefan Löfven och hans familj. Att den har och kommer spela en roll i hans ledarskap är tydligt.  


Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,