20130811

Inget nytt om skolan, idag heller...

Funderade på att skriva om skolan men vad finns att skriva kring detta söndertriangulerade område? Tyvärr så får inte min partiledning tankarna att gå i spinn utan det känns mer försiktigt peta lite utan att komma till kärnpunkten. Hur man får eleverna att gilla skolan och att lämna den med otroligt mycket kunskaper och ett sug på mer och livet…

Varför har vi skolan? Vad är dess uppgift? Vad vill vi ha ut av den? Är det passning av våra unga under ett antal år? Är det att skola arbetskraften så de inte slarvar med skaften? Allt för mycket av diskussionen fokuserar på drift, löner, vinster och ägande. Men innehållet ser jag ingen debatt om. Ingen debatt om vad vi förväntar oss att ungarna ska ha med sig när de lämnar skolan. Betyg, ordning och reda och sitt stil är i fokus när klassrummet är uppe i debatten.

Samhället rusar in i kunskapssamhället och alla är medvetna om kunskapens vikt för att klara sig. Men skolan är kvar i 1900-talet och de lösningar som vissa politiker, läs ansvarig minister andas mer 1800-tal än 2000-talet. Jag saknar debatten om hur även den sista ungen lämnar klassrummet när sommarlovet börjar utan att behöva oroa sig för framtiden och få strunta i bad och sommarlov för att sitta kvar i klassrummet för att kunna ta sig vidare. Hur rent praktiskt ser vi till att Pelle och Stina får samma förutsättningar att lära sig trots att de kommer från miljöer som ger dem helt olika möjligheter att klara skolan? Vilka kompetenser behöver vi ha på skolans område? Känner att dagens debatt är allt för fokuserad på detaljerna och inte själva kärnan. Vilket samhälle vill politiken att vi ska leva i och vad krävs för att vi ska kunna göra det. Skolan är en viktig del i detta.

Grunden är synen på eleven. Som en del i ett kollektiv som ska sorteras in med de andra eller en fri individ som genom kollektivet/klassen kan utveckla sina förmågor och dela med sig om miljön är rätt. Politiken, i stort sett utan undantag, är inne på den förra delen och för min del är betygen en sådan del som gör att alla ska in i samma box och bedömas med samma verktyg. Inte se om det finns specifika kunskaper eller egenheter som man borde utveckla mer. För betygen säger inget om hur det kommer gå längre fram i livet. De är endast ett utsorteringsverktyg för högre studier och ett sätt att för skolan att skrämma till lojalitet gentemot systemet. Inte särskilt många av våra framgångsrika entreprenörer var klassens ljus och gav läraren ett äpple på katedern.


Skolan kommer bli en av de stora valfrågorna om ni kollar med partierna. PR-nissarna har sagt att de vore bra om man pratade om skolan. Men pratet om skolan är inget nytt. Det är ingen som tar in skolan i det stora hela. Ingen som sätter in skolan i vilket samhälle vi vill utvecklas och vilka förmågor som vi kommer behöva i framtiden. Tyvärr så är det inte bara ämnet historia som är historia utan också politikens syn på utbildning…  För handen på hjärtat hur intressant och kul för våra unga är det när politiken diskuterar om vi ska ha betyg i den eller den terminen, vem som äger skolan och vinst eller inte vinst och vilken nivå? Det är mer frågor av en tjänstemanna karaktär än politisk målstyrning...

Media mm: DN, DN2, DN3Ab, Ab2, Exp, SvD
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,