20130810

Hyrläkare ett symtom på sjukdom

Tja, inte trevlig, men kan sin sak
Det har uppstått en märklig diskussion nu i sommar gällande hyrläkare. Från liberalt håll med Timbro och SvD i spetsen så är det godheten och möjlighetens räddare som hyrläkare är. Men för den gamle som kommer till vårdcentralen och för sjuttonde gången får köra sin livshistoria och sedan inte får den hjälp som den kan behöva, beroende på att läkaren inte kan följa upp ärendet då den nästa vecka är någon annanstans i landet…

Landstingen har ett dilemma kring hyrläkare. Tillgänglighetskraven som medborgare och politiker ställer, kontra kontinuiteten som patienterna och anhöriga kräver. Många gånger samma individer men ser frågan ur olika perspektiv. Det går inte att möta detta. Vidare så är det också en ekonomisk fråga. Mycket av de underskott som vi kan se inom primärvården i landstinget i Kalmar län är beroende på hyrläkare. En fråga som jag kommer ställa till tjänstemännen när vi har nästa sammanträde är om man också kan koppla andra kostnader än löner till den bristande kontinuiteten som hyr- eller stafettläkare ger. Pratade med en hyrläkare för någon vecka sedan och hon påtalade att de var svårt att se över mediciner och förändringar då man troligen inte skulle träffa patienten igen. Vad kommer det innebära på sikt om man inte kan garantera att patienterna är rätt medicinerade? Inte för att jag tror det är farligt, mer för om de har den verkan man hoppas på.

Det finns verksamheter där kontinuiteten inte är av samma vikt. I akutsjukvården där man oftast, helst, bara träffar patienten en gång. Där handlar det mer om kontinuiteten för att klara rutinerna och är det då hyrläkare ställer det stora krav på övrig personal och att den gruppen är stabil och finns på plats. Att man också ser till att sjuksköterskorna får vara just sköterskor och använda det ansvar som de utbildas för. Tror vi skulle kunna göra oss mindre läkarberoende om sjuksköterskor och övrig vårdpersonal fick utföra sin delegation fullt ut. För handen på hjärtat hur många gånger behöver man på vårdcentralen verkligen träffa en läkare? Med de specialutbildade sköterskor som blir allt vanligare så klarar de av mycket som inte ens en doktor klarar idag. Hur man går direkt till sjukgymnasten utan att passera doktorn när man har ont i rörelseorganen.

Men det som hyrläkare kan tillföra är kunskap om hur man löser problem på andra vårdinrättningar. Men det skulle man lätt kunna bota med auskultation. Hyrläkare är ett utslag för att det inte fungerar idag och en fingerad marknad har uppstått. Ett köp och sälj som inte är lämpligt. Ett köp och sälj där säljaren sätter prislappen utan att köparen direkt har ett val att välja på. Hur det på sikt kommer utveckla läkarkåren eller avveckla vet jag inte, men får de kontinuiteten fortbildning på de nya diagnoserna, metoder och mediciner? Vem satsar på dem? Eller riskerar vi på sikt ett a och b lag inom sjukvården som kommer drabba den sjuke? Hyrläkare finns idag, men är inte en framtid för utvecklandet av svensk sjukvård. Landstingen har ett ansvar att se över läkarnas arbetssituation och övrig personal. Sjukvården är en allt mer kunskapsintensiv verksamhet för allt fler personalgrupper. Det gäller att landstingen möter upp det. Med utbildningar, fortbildningar och bra anställningsförhållande inklusive löner.


Hyrläkare är ingen lösning utan symtom på ett system som inte fungerar. Då ska man inte hylla detta utan se till att åtgärda bristerna i systemet. Man ska enkelt bota sjukdomen som leder till hyrläkare.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,