20130813

Välfärden och ditt ansvar

Grubblande på om det finns något att skriva om så läser jag Johan Westerholm som pekar på vårdens dilemma och pekar på en del möjliga vägar att gå. Tror han är nått på spåret. Vi måste inse att solidariteten måste sträcka sig längre än via skattesedel. Den är personlig och det handlar om valen vi gör i vardagen. Vi kan inte ta välfärden för given om vi inte bjuder till och ställer upp.

Under sommaren så kan vi via media följa historier om köer i vården missar av sjukdomar mm. Svensk sjukvård håller en internationell hög klass men vi är inte tillfreds med det utan vill längre. Presidenten i Tyskland slutade för ett antal år sedan skicka personliga gratulationer till de som fyller 100 år då det visade sig skulle ta all hans tid i anspråk. Det som förr var något stort och gav helsidor i lokaltidningen är idag en vardag som vi inte lägger märke till. Pensionssystemet byggde på att vi gick i pension vid 65 och levde ungefär femton år till innan kistan tog vid. Idag så talar statsministern om att jobba till 75 och vi vet att troligen så kommer vi leva 25 år till efter det. Att det ställer nya krav på systemet är inte svårt att inse. Men det ställer också nya krav på oss som medlemmar i välfärden. Som Johan skriver så klarar vi idag att operera sjukdomar som förr lett till döden och vi byter reservdelar på de som passerat 80 år som tidigare inte klarats av eller som var för de under femtio. Ett helt nytt landskap har öppnat sig utan att vi politiskt har samtalat om det och vad det innebär.  Socialförsäkringarna som förr var starkt kopplade till den förening som du var med i är anonymiserade i statens hägn och du känner inte samma ansvar.

Men vad innebär det ökade personliga ansvaret/solidariteten? Det innebär att du måste se till att leva så att du ligger samhället så lite till last som det är möjligt. Enkelt? Nä, det ställer krav och det kommer kräva stöttning och hjälp. Jag pratade med Johan på morgonen och vi resonerade om vad som krävs.

I Vimmerby så har man förr kommit från sjukhuset till ett korttidsboende (som oftast är hotelliknande) vilket leder till ett snabbt institutionerade vilket närmast gör det omöjligt att få de äldre att komma tillbaka hem. Vips så ökar det på kön till äldreboendet. Nu ska den äldre komma direkt hem och mötas upp av arbetsterapeut, och hemtjänst som ser vad som behövs för hjälp för klara sig. Jag vill nu även koppla på en dietist som kan ge ett handtag vid kosten. Kan se det på min egen svärmor hur matlagningen sviktar med åren och ensamhet.  Vidare så tar de efter dieterna i media som är anpassade för kvinnan mitt livet och inte i livets slut. Det handlar om att ge hjälp till självhjälp och med det kunna minska beroendet av andra. Att kunna leva sitt liv, samtidigt som man frigör resurser till de som verkligen behöver.

Inom sjukvården är det allt fler landsting som ställer krav på rökfrihet vid operation. Det är samma som ligger bakom. Öka chanserna till en bra behandling utan påföljande komplikationer som både kostar på för de enskilde men också tar resurser från de som också behöver hjälpen. Det handlar om den vidare solidariteten som tar vid efter skatten är betald. Enkelt så innebär det att man för att skatten är betald så har man inte alla sina rättigheter. Det finns fler skyldigheter att leva upp till. Mycket av detta är inte uppe till politiska beslut utan ligger på en personlig nivå, men politiken kan se till att samtalet om vilket samhälle vi vill ha kommer igång. Idag så saknar jag detta samtal. Det etiska samtalet om hur vi är gentemot varandra. Samtalet om vad vi kan förvänta oss av välfärden. Samtalet om vad som är det gemensamma och det egna ansvaret. Det senare verkar det finnas en rädsla att ta ifrån vänsterhåll.


Skolan, vården, omsorgen har problem som vi dagligen tar del av via media. Vill vi lösa det så är det både ett kollektivt ansvar men också ett personligt. Debatten handlar allt för ofta om vad stat och kommun kan göra och allt för sällan vad du kan göra. Inte ensam men med hjälp.

Solidariteten är personlig och betalas inte via skatten...

Media mm: SvD, Aftonbladet, Ab, Exp, DN,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,