20130813

IQ och tro hör inte ihop?...

När rubriken "Troende mindre intelligenta" slår emot en, så undrar jag över min egen tro? Visst skulle man här kunna göra sig lustig över alla religiösa och snabbt dra till med att de tar till gud som ett substitut för saknad intelligens. Men är det inte att göra det lite för lätt för sig? Möjligen om vi snävar av tron till det religiösa. Men vi som tror på Robert Lind i Kramfors. För som Hasse Alfredsson konstaterar "I Kramfors är det ljust och vackert medan Dals Långed är ett rent helvete"

Alla människor tror men en del tror på en gud. För många kan säkert det egna tänkandet och att dra slutsatser minskas tack vare sin tro. Att lita på andra och andras texter utan att göra egna reflektioner över dem är oftast inte nyttigt. Med detta skrivet så behöver det som står i bibeln eller koranen vara fel på. Men man måste inse när det är skriver, för vem det är skriver och varför det skrevs när det skrevs. Om man klarar detta så är religionen och tron inget större problem och man klarar av att se samhället som det är idag. Visst kan detta vara att sticka ut hakan mot de som har en religiös övertygelse och tro. Men att tolka något för bokstavligt är aldrig nyttigt och landar för det mesta fel. En skeptisk tro på det mesta är nog mer nyttigt.

Men lämnar vi sedan den religiösa tron så har vi den politiska som jag själv på något sätt förhåller mig till. Jag har en tro på socialdemokrati. En ideologi som jag tror är den som gör samhället bättre och skapar frihet för var och envar. Men det är inte att jag emellanåt, rätt ofta faktiskt, tvivlar på innehållet och särskilt hur de som likt präster ska tolka ideologin och försöka omsätta den i praktiken. Där finns de bokstavstroende som fundamentalistiskt ser landet som de gjorde på 40-60-talet. De som inte ser att vi lämnar industrisamhället och snabbt tar oss in i kunskapssamhället där även industrin kunskapsintensifieras och kräver sitt. Visst ska man tro på sin politik men det viktigaste är en kontinuerlig omprövning och erkännande när det visar sig att det inte funkar. Få politiker klarar detta. Den blinda tron kan här vara värre än inom religionen...

Att ha en klok tro är bra. Det ger en motivation att röra sig framåt i livet. Men tron kan alldeles för lätt omvändas till en blindhet som gör att tron går från en motiverande rörelse framåt till en negativ rörelse som backar samhället. En tro måste föregås av tvivel. Tro och tvivel bör vandra vid varandras sida. Så slutsatsen är troende är mindre intellektuella än andra är jag inte helt övertygad om, även om det finns gott om virrpannor inom religion och politik.Media mm: SVT, DN.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,