20130826

Vi har ingen friskola, Löfven... [UPPDATERAT]

I Vimmerby har vi ingen friskola trots att borgarna styrt sedan 70-talet. Fokus på friskolor och dess vinster känns väldigt avlägset i Vimmerby. Trots att vi har bara kommunala skolor så ligger vi under plats 200 i de rankningar som lärarfacken gör.

Skolan är otroligt viktig för ett modernt samhälle som är på väg med stora kliv in i kunskapssamhället. Att få en skola som är anpassad för varenda unge måste vara ett politiskt mål. Som socialdemokrat är jag uppväxt med slogan som ”kunskap är makt, makten åt folket” och tror blint på den.

I skoldebatten är det ett fokus på friskolorna och ohemula vinstuttag. Det ska självklart stävjas och det ska vara ordning och reda på denna marknad. Men frågan är om inte det blir för mycket fokus på det. Var finns eleven i debatten?

I Vimmerby finns ingen friskola. Vi har ett dagis som drivs privat och ett som kyrkan driver. Alla skolor är kommunala med ett borgerligt styre sedan 70-talet. Först med Centern som ledande parti och sedan det senaste valet moderaterna. Men skolorna består i offentlig regi. Resultaten i skolorna i Vimmerby är inte så smickrande utan vi harvar i träsket mellan 200 och 290 i de rankingar av skolan som sker. Visserligen så har de styrande moderaterna, och vi är inte emot, bestämt att vi ska ha Sveriges bästa skola 2017 och redan 2014 vara topp tio. Men i budgeten så minskar Alliansen ramarna för skolnämnden och söka pengar till karriärtjänster struntar man i som en av ca 20 kommuner. Vi har drivit på för att få mer vuxna i skolan och en bättre lärartäthet på de utsatta skolorna i tätorten som dränerats på resurser då vi valt att behålla byskolorna utan att fått ekonomisk täckning för det


I Vimmerby vinner vi inga val på lex JB utan på att se varje elev och se till att lärarna får bra löner ordentliga möjligheter att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Att det finns stödjande personal runt omkring i skolan som hjälper de unga som har det tungt. Allt detta får vi nej på. På något sätt så skulle vi må bra om debatten mer fokuserade på skolans innehåll än driftform. Det är min tro att med att styra upp kvalitén så finns det inte utrymme för lycksökare på utbildningens område. Det var ett par rader om varför lex JB inte blir ett glädje skutt från mig även om jag förstår att det kan behövas men inte som klang och jubelnummer i ett sommartal…

[UPPDATERAT]
Har idag fått möjligheten att lyssna på Stefan Löfven och det finns tankar kring skolan men det verkar vara svårt att nå ut med det. Men ser vi talet i går så var det Lex JB och PPM två viktiga frågor men knappast något som är väljarnas vardag (även om det indirekt är så). Vi behöver finna frågorna som också är en del av folkets vardag. Frågorna kan kanske inte vara detsamma i hela landet. Vi har 290 kommuner och kanske är det så att även den nationella politiken, i alla fall retoriken, måste vara delad i 290 delar för att folk ska känna igen sig. För i Vimmerby finns inga friskolor eller privata vårdcentraler. Bilden från Stockholm må skrämma men det är där och inte här är resonemanget. Moderaterna och Centern må privatisera i huvudstaden, men inte här... Det finns en grund från kongressen som är bra. Men det gäller att paketera den så att väljarna får samma bra känsla som jag får...

Media mm: Ab, Exp, DN, SvD, SVT.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,