20130924

Äntligen, konfliktyta när det gäller jobben

Ett bra förslag kring innovationer presenterades idag från Stefan Löfven. 4 miljarder på detta område är bra. Ser särskilt på det som gäller Life Science som en viktig del i förslaget. Både utifrån ett företagssynvinkel och den svenska vården som står inför utmaningar.

Svensk sjukvård har varit ett flaggskepp och då också kopplat till de företag som funnits. Vi vet hur läkemedelsföretagen har gjort mycket gällande utvecklingen av sjukvården tillsammans med landstingen. Ett växelspel som har varit en grund till vår utveckling. Samspelet har funnits på flera områden både gällande tåg och telekommunikationer. "Det nationella innovationsrådet ska peka ut den övergripande inriktningen och viktiga näringar och samhällsutmaningar där innovations- eller konkurrenskraften behöver höjas. Utifrån detta tillsätts ett samverkansprogram för berörd bransch eller samhällsutmaning, där näringsliv, akademi och politik inom berörda branscher diskuterar vad som mer konkret behöver göras och tar fram förslag på åtgärder. Värd för dessa samverkansprogram är Vinnova, som också får del av de resurser som knyts till programmen". Life Science är ett sådant område som redan idag Socialdemokraterna ser att det finns ett behov att utveckla. Vi ser hur medicinforskningen sedan 2006 har lagt ner eller flyttat verksamheterna. Södertälje är ett sådan tydligt exempel. Att nu socialdemokraterna väljer att ta tag i denna forskning är ett bra initiativ. Det är en satsning som ger både friskare människor och nya arbetstillfällen.

Det finns flera bra förslag som både ger riskkapital och möjligheter att kunna forska och utveckla idéer. Att man också lyfter fram klimatutmaningarna är mycket positivt.


Generellt så ser vi skillnader på de budget-alternativ som kommer. Regeringen har ”satsningar” på de som redan är i arbete medan socialdemokraterna lägger förslag för att stimulera fler företag och fler arbetstillfällen. Så det är två skilda förslag som väljarna kommer kunna ta del av gällande jobbpolitiken. Om det är en stark triangulering på skolans område så har det med de förslag som Socialdemokraterna lägger vuxit fram en skillnad som jag gillar. Kan nu bara partiledningen hålla i konflikten så kommer jag gilla det.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,