20130925

Haverikommission kring Nuon

Idag så går Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i enad front om att man måste gå till botten med Nuon affären. Alla de turer som denna affär omgärdats av måste upp på bordet. Reinfeldt kör tysta leken som vanligt när det börjar komma frågor av mindre trevlig karaktär.

Sökte på bloggen om jag tidigare skrivit om Vattenfalls affär med Nuon. 2009 finner jag ett inlägg där jag har en kritik gentemot den dåvarande ansvariga ministern Maud Olofsson. Åter så försökte man gömma sig och felet är gärna några gamla sossar. Nu när de Rödgröna partierna vill tillsätta en kommission för att få svar borde ärligt vara bra om regeringen anslöt sig till detta.

De frågor som nu en kommission ska ge svar på är:

  • Vilket informationsunderlag inför beslutet fanns hos Vattenfall respektive regeringen?
  • Hur utbyttes informationen mellan Vattenfall och regeringen, särskilt i beaktande av den riskanalys som gjorde inför affären?
  • Stämmer det att regeringen före köpet informerades av McKinsey om att ett köp skulle kunna leda till att Vattenfall tvingades till ett framtida kapitaltillskott från skattebetalarna och om så var fallet, varför godkändes då ändå affären?
  • Vilka åtgärder har regeringen vidtagit respektive avser regeringen att vidtaga för att undvika att liknande händelser upprepas?

Samtidigt som detta köp måste utredas så slänger sig regeringen snabbt på att kränga ut Nordea. Allt i en snabb takt för ha det klart innan valet. Även om man kan ha ideologiska aspekter på utförsäljning så finns det också ekonomiska aspekter som till och med kan vara viktigare. Magdalena Andersson pekar på att utdelningen från Nordea är större än de räntebesparingar som en amortering på statsskulden skulle innebära.  Här är även Vattenfalls köp av Nuon aktuell då det på ett drastiskt sätt minskat utdelningen som direkt slår mot de gemensamma verksamheterna.

De företag som drivs och ägs av det offentliga ska självfallet drivas på affärsmässiga grunder. Men det finns en gräns. En gräns när uppdraget blir helt kommersiellt och man börjar spela med våra gemensamma tillgångar. Nuon affären är ett sådant exempel. Trots varningsklockor så genomförde man köpet. För en privat helt ok, men inte ett företag som har uppdraget från hela befolkningen. Risknivån är på det sättet bra mycket mindre
Regeringen kommer inte att ställa upp på detta. Regeringen vill inte kännas vid att man har gjort felaktigheter. Regeringen vill inte erkänna att det är möjligt att de inte har koll på statens företag, utan att de kör sitt eget race. Regeringen tror också att de gör rätt…
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,