20130930

Sjukvården kan bättre.

Sjukvården är ett regionalt ansvar genom landstingen och regionerna ute i landet. Men även staten har ett ansvar. Idag så presenterar Socialdemokraterna 3 förslag som kan förbättra vården ute i landet. Men fortfarande så vilar ett tungt arbete på oss sjukvårdspolitiker. För politik gör skillnad!

Mer tid för vård är temat. Det är konkreta förstärkningar för att kunna få mer personal och mer långtgående planer på hur vi organiserar vården.
  • 2 miljarder till personalförstärkningar inom vården
  • Krav på förbättrat omhändertagande och samordning för svårt sjuka äldre
  • Minskad administration genom en nationell vårdrevision
Det är de tre förslagen som Magdalena Andersson presenterade idag. särskilt viktigt är punkten med ett bättre omhändertagande om våra svårast sjuka äldre. Att idag få åka som en jojo mellan sjukhus, korttidsboende, hemmet och sjukhuset igen är inte värdigt. Bilden är att det inte heller förbättrar varken hälsa eller humör. Utan det leder bara till en snabbare död. En död utan värdighet, utan lugn. Ska sägas att jag inte på något sätt skuldsätter personalen inom vården och omsorgen som bara tvingas utföra de beslut som är fattade.

Personligen så tror jag vi måste finna en flexibel modell där de inblandade partnerna släpper på sin prestige och sina gränser för att finna de lösningar som varje individ behöver. Idag så kommer patienterna i kläm mellan huvudmännen och det är åter ekonomin som kliver in i det första rummet och tränger sig förbi den sjuke äldre. Visst finns undantagen runt om i landet men de är just undantag och inte regel. Så jag ser dagens satsningar som en start på det arbetet.

Till sist så är punkten kring administrationen viktig men svår. Att vi idag lägger en massa tid på att registrera och rapportera har en grund i att det har/är delar i förbättringsarbete. Att vi ska lära över tid vad som funkar och vad som inte funkar. Men någonstans går en gräns för hur mycket tid det arbetet får ta. Att helt negligera det är inte vägen att gå. Nyckelordet är balans. Balans mellan patienternas säkerhet, forsking, utveckling och tid till patientmötet. Modellen med att samla berörda för att se vad som kan göras är en bra inriktning i arbetet. Tror dock det är viktigt att även patientorganisationer får uttala sig så att vi verkligen får patientens fokus på frågorna.

Allt som allt en bra start. Nu är det upp till landstingen att fånga bollen. Att borgerligt styrda Stockholm kommer göra det känns inte så troligt. De har valt en väg som sätter företagen och läkarna framför patienten. Andra som det rödgröna landstinget i Kalmar län är redan på bollen. Så jag är positiv och det visar på att politik gör skillnad. Idag avvägningen mellan statlig styrning och regionalt självstyre. Balansen klaras enligt mig och det gynnar patienten...

Media mm: DN, Ab,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,