20131009

173-230 är inte vägen till toppen för eleverna i Vimmerby!

Idag presenterades årets bästa skolkommun. Vimmerby skulle ta sig uppåt för att om något år vara etta… Nästa år redan topp tio…. Och? Jo det händer saker i det moderatstyrda Vimmerby… Från en miserabel 173 plats till 230….

Den moderatstyrda borgerliga ledningen i Vimmerby har, tillsammans med socialdemokraterna, satt målet att vara Sveriges bästa skolkommun. Ett mål som förpliktar. Men se vad som sker. Istället för att göra satsningar på karriärtjänster, matematik, ökad lärartäthet så skär de ner. Vi socialdemokrater vill mer och har också presenterat satsningar för att ge både medarbetare och elever bättre förutsättningar att nå de uppsatta målen

I förra veckan presenterade vi frågan om att Vimmerby skulle bli Sveriges bästa elevkommun. Att lägga fokus på eleven och dennes hälsa. Vi skrev:
Det går inte att bli Sveriges bästa skolkommun om man inte också sätter eleven i främsta rummet. Vi socialdemokrater vill att Vimmerby blir Sveriges bästa elevkommun. Det är ett arbete som kräver inte bara ekonomiska resurser utan också en förändrad attityd bland oss beslutsfattare, oavsett om vi är politiker eller tjänstemän. ”Eleven främst” måste vara mottot som vi alla förhåller oss till.

I den ungdomspolitiska undersökningen (LUPP) som länets kommuner gör tillsammans med ungdomsstyrelsen sticker Vimmerby ut när det gäller trygghet och delaktighet. När det gäller det senare så kan vi se det här i tidningen hur ungdomar är besvikna på oss vuxna som inte tar dem på allvar. Vi frågar inte efter deras synpunkter och skulle vi fråga efter så följs det av en negligering.

Vi vet att 30 procent av tjejerna inte äter frukost och lika många hoppar över lunchen. Om det är samma vet vi inte men siffrorna är alarmerande och något måste göras. Självklart finns ett föräldraansvar men ska vi nå toppen som skolkommun så duger det inte med hungriga elever. Vidare så påtalas det om huvudvärk och magont. Bilden av att man måste satsa på de mjuka värdena i kommunens skolor blir tydligt. Elevhälsan, antalet fritidsledare, klasstorlekar är frågor som vi måste ta i.

Att som den sittande majoriteten minska de ekonomiska ramarna för skolan är fel väg att gå. Dessutom så ska det vara mer matematik som riksdagen bestämt och dessutom skickat ut pengar för. Pengar som i Vimmerby inte kommer skolan till del. Man är inge hungrig som en majoritet av Sveriges kommuner med karriärtjänster istället för att vara i fronten på denna satsning. De högröstade talet om Sveriges bästa skolkommun ekar falskt i våra öron.

För att mer konkret komma fram till vad vi behöver för att nå målet Sveriges bästa elevkommun kommer vi bjuda in till en hearing där experter på området får ge oss mer kunskap om vägar att gå. Både lokala och nationella ska bjudas in.


Vi kan med dagens siffror se att den förda politiken från den sittande moderatledda majoriteten inte leder framåt. Med indragningar och en osäkerhet så ger man varken medarbetare eller studerande trygghet att göra bra resultat…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,