20131024

-Poliskåren är en sjuk organisation

Ett ord på nätet är aldrig ensamt. Det finns inget hemligt. En dag vet alla allt. Med det följer att vakta tunga och låta hjärnan arbeta innan du öppnar munnen eller sätter fingrarna på tangentbordet. För idag en annan som får skit. I morgon du. Men grundfrågan är vilka krav ställer vi på polisen. Vi hör orden en sjuk organisation, Jag hör röster som talar om kvalificerad mobbing mot medarbetare. Det finns att göra bland dem som är satta att vara en av demokratins försvarare. 

Bilden av polisen är en yrkeskår som håller sig själva väldigt högt. En kår som får ta mycket skit av oss utanför. En del befogat en del på gammal slentrian, att de är ok att skylla på snuten. Inte värdens tacksammaste yrke men så viktig för att säkra demokratin. De har ett yrke att se till att de regler som demokratin sätter upp för att vi ska kunna fungera sida vid sida. De är med andra ord en försvarare av den moral som samhället har satt upp.

Att man behöver pysa lite när man sliter i de svarta delarna av vårt samhälle. När ens moral ständigt prövas så kan jag på ett sätt förstå om det är svårt att hålla tillbaka. Men de är tvungna att göra det. Det har valt ett yrke där samhället ställer stora krav på individerna. Ibland kan de kanske tyckas orättvist, men demokratin är inte rättvis på alla plan och ska så vara. Ibland får vissa mer och andra mindre. Allt för att samhället i en helhet ska fungera rättvist.

Som Johan Svanestrand, initiativtagare till Facebook-gruppen, konstaterar att poliskåren är en sjuk organisationdet är inte så att alla poliser har dålig människosyn – men det kommuniceras inte riktigt från toppen vad man ska göra och varför. Det är ett klimat där man som anställd inte får säga vad man tycker. Det är en hierarkisk organisation där mycket gammalt finns kvar och avarter frodas i ett sådant klimat. Jag har kännedom att det även inom kåren finns en klart mobbande attityd mot de som ställer krav eller vill något. Min bild är att det sker från chefs- ner till medarbetarnivå. Att Bengt Svensson uttalar sig i DN med orden – Om jag kallas pajas eller clown, det får jag väl tåla men att man använder sådana uttryck om andra tycker jag är tråkigt. Men det här deras privata sätt att uttrycka sig. Det kan jag ha synpunkter på men jag kan inte göra något åt det, säger Svenson. För mig blir det tydligt att det finns en bristande sjukdomsinsikt. Att skylla detta på fritiden och inte begripa att detta försvinner när uniformen tas på. Känner en större tilltro till Polisförbudnet som i ett pressmeddelande konstaterar – Inläggen är fullständigt oacceptabla. De strider mot allt det som polisen ska stå för, nämligen respekt för alla människor. Man ska kunna lita på att polisen är schysst, och de här inläggen pekar på raka motsatsen. Jag skäms när jag ser det här, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande. Nu ett hopp om att det inte är munnarnas bekännelse utan att det också leder till förändring. För polisens eget förbund bör kunna på börja en process kring attityder. Tyvärr vet jag inte om Bengt Svensson är en tillgång eller ej i detta arbete

Media mm: Ab, Exp, Svd, DN, DN2, DN3SVT, SVT2, SVT3, SR. SR2,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,