20131002

(S)-budget och den fria tiden

Så kom den socialdemokratiska budgetmotionen. Jag sitter och tar del av den men delar som jag snabbt synat ser det bra ut. Visst vill man mer. Dagen har jag tillbringat med aktiva inom fritidsbranschen allt från folkhögskollärare, elever och FOU-ledare till fritidsledaren. Så jag lägger ett fokus på den fria tiden och hur den syns i motionen i denna första postning på budgeten.

Alla är ense om att fritiden är viktig och att det är där som en stor grund läggs för uppväxten. Men ser vi i de budgetförslag som är framtagna så känns det tunt. I Vimmerby försöker tjänstemännen skrapa fram resurser för att kunna förstärka medan politiken lägger sig ner.

Känner efter dagens samtal hur viktig fritidsledaren och fritidsgården är så viktig för den demokratiska utvecklingen i landet. Hur ungdomarna genom sin fritidsledare, antingen på skolan, gården eller ute i föreningslivet blir en aktiv samhällsmedborgare.

I dagens motion finns ett handslag gällande föreningslivet och då med fokus på idrotten. Att det ska bli lättare för unga att ta del av den verksamhet som idrotts- och fritidsföreningar arrangerar. Att man inte ska stängas ute på grund av höga avgifter. Ser även att det går igen gällande de kommunala musik- och kulturskolorna.

En verksamhet som jag vill se mer av är hur man närmar sig entreprenörskapet till den fria tiden. Hur Fritidsgårdar kan vara en stödpunkt för unga med kreativa idéer. Ni kan läsa min postning från fredagen då jag var på besök på Brewhouse i Göteborg som arbetade med inkubator verksamhet för de kulturella- och kreativa näringarna.  I socialdemokraternas budgetmotion så finns det pengar till inkubatorverksamhet men att det mer handlar om regionalt riskkapital. Det är bra men, jag vill se än mer basic. Må så kanske vara kommunernas ansvar men det saknas resurser och fritiden ses som ett sparmål i den kommunala verksamheten, inte ett utvecklingsområde.


Så en snabb skuggning av budgeten så är det mesta känt. De små släppen som vi sett i veckor gör att man inte direkt tappar hakan över det som vi ser. Jag gillar inte detta system. Så budgeten får godkänt så här långt men återkommer när jag haft mer tid att läsa in mig på vad vi vill och hur det syns mellan raderna. Det blev kanske inte vad ni väntat men så kan det bli. Dagens möten ger mig mer input än en budgetmotion från mitt parti.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,